Nowe technologie Grupy WB dla Straży Granicznej

Nowe technologie Grupy WB dla Straży Granicznej

30 lipca spółka Mindmade | GRUPA WB podpisała ze Strażą Graniczną umowę na dostawę sześciu zestawów urządzeń perymetrycznych, z opcją rozszerzenia o kolejne 4 zestawy. Umowę podpisali w siedzibie Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej przedstawiciele Grupy: pan Roman Musiał – prezes Mindmade | GRUPA WB oraz pan Jan Jakub Szczyrek – Członek Zarządu, a ze strony Zamawiającego pan płk SG Zbigniew Bartnicki- Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia.

Celem dostawy jest doposażenie jednostek organizacyjnych SG w zestawy urządzeń perymetrycznych zwiększających funkcjonalność monitorowania i wykrywania przekroczeń granicy państwowej przez osoby i pojazdy. W skład zestawów wchodzą czujniki sejsmiczne, kamery, przenośne odbiorniki alarmowe, dedykowane systemy łączności oraz stacjonarna stacja kontroli wraz z aplikacją zarządzającą.
Podpisanie umowy jest ukoronowaniem wieloletnich prac nad opracowaniem całkowicie polskiego, kompleksowego systemu perymetrycznego. Dostarczane w ramach zestawów urządzenia to innowacyjne i autorskie opracowania inżynierów Grupy WB. Zastosowane w sensorach sejsmicznych rozwiązania techniczne bazują na własnych, unikalnych i opartych o sieci neuronowe algorytmach obróbki sygnałów. Ponadto do przesyłania danych i informacji o przekroczeniach stref chronionych wykorzystywane są niskomocowe, najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu łączności.
Pozyskanie przez spółkę Mindmade | GRUPA WB kompetencji w obszarze systemów ochrony perymetrycznej to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na nowoczesne i niezawodne systemy do ochrony infrastruktury krytycznej, jak również obiektów rozległych takich jak: lotniska, duże zakłady przemysłowe, ujęcia wody pitnej, magazyny, elektrownie, rafinerie, rurociągi, gazoporty, itp.
System ochrony perymetrycznej to kolejne rozwiązanie Grupy WB, po bezzałogowym systemie obserwacyjnym FLYEYE oraz Platformie Integracji Komunikacji PIK, które trafia do służby w Straży Granicznej.
Cieszymy się z tego kontraktu; umowa ta dowodzi, że kolejne technologie Grupy WB trafiają do polskich służb mundurowych, które dzięki nam rozszerzają kompetencje i zdolności obserwacji, ochrony granic i infrastruktury krytycznej. To również dowód zaufania, jakim od lat darzy nas Straży Graniczna” – skomentował podpisanie umowy Prezes Grupy WB, pan Piotr Wojciechowski.

Zobacz również