Nowoczesne systemy teleinformatyczne dla energetyki nagrodzone na ENERGETAB 2019

Nowoczesne systemy teleinformatyczne dla energetyki nagrodzone na ENERGETAB 2019

GRUPA WB jeden z liderów nowoczesnych systemów w zakresie łączności i transmisji danych, została nagrodzona prestiżowym Wyróżnieniem 32. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich za rodzinę routerów inQL.

Nagrodzone rozwiązanie  zapewnia transmisję danych o wysokim bezpieczeństwie transmisji danych i SLA.

W skład systemu inQL wchodzą:

  • routery inQL przeznaczone do współpracy z sieciami komórkowymi oraz z siecią LTE 450,
  • system zarządzania i monitoringu oraz rozwiązania dedykowane bezpieczeństwu przesyłania danych i infrastruktury IT
  • zasilacze buforowe inQL-UPS 24 V DC,

Rozwiązania inQL doskonale sprawdzają się w zastosowaniach przemysłowych, takich jak:

  • systemy odczytowe sieci energetycznych (AMI, sieci inteligentnych czujników, IoT, odczyty zdalne gazu, wody, kontrola parametrów środowiskowych itp.)
  • systemy sterujące (SCADA, Smart Grid, IoT, inteligentne budynki, systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu i nadzoru, itp.)
  • systemy monitoringu i przesyłu danych (inteligentny transport, fotoradary, CCTV, monitoring środowiska, monitoring lasów itp.)
  • wszędzie tam, gdzie istniejąca struktura przesyłowa jest niewystarczająca, zaś budowa nowej infrastruktury jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Routery inQL są obecnie stosowane w sieciach dystrybucji energii elektrycznej dla systemach klasy AMI i SCADA.

Drugim rozwiązaniem opracowanym przez inżynierów Grupy WB dla sektora energetycznego i odbiorców energii elektrycznej jest inteligentny analizator prądu Power Box, który służy do monitoringu parametrów sieci elektrycznych. Posiada możliwość mierzenia różnych parametrów prądu w tym   mocy czynnej i  biernej dzięki czemu znajduje zastosowanie zarówno dla odbiorców jak i prosumentów np. OZE. Użytkownicy otrzymują dostęp do aplikacji o przyjaznym i prostym interfejsie dzięki, której mogą na  bieżąco monitorować zarówno zużycie  i istotne parametry prądu oraz mają dostęp do danych archiwalnych i statystycznych.

Kolejnym systemem prezentowanym na targach ENERGETAB  i oferowanym koncernom energetycznym jest system łączności głosowej, transmisji danych oraz zarządzania kryzysowego PIK.

Dziś sektor energetyki  stosuje różne standardy łączności  oparte także na przestarzałych technologiach jak łączność analogowa czy też nieco nowsza TETRA, DMR ale dająca tylko możliwość komunikacji głosowej bez możliwości uzyskania szerokopasmowej transmisji danych.

Platforma Integracji Komunikacji PIK z sukcesem wdrożona i użytkowana w służbach państwowych, to w pełni bezpieczny system komunikacji integrujący w jedną kompleksową sieć łączności dotychczasowe, niekompatybilne ze sobą sieci łączności oparte na rozwiązaniach Tetra, DMR czy technologiach analogowych.  PIK jest technologią skalowalną, co w praktyce oznacza, że sektor energetyczny otrzyma jeden innowacyjny system, dzielący go na wirtualne podsieci, takie jak PSE, Energa, PGE, Tauron i Enea. Rozwiązanie proponowane przez Grupę WB w obszarze łączności dla operatorów energetycznych jest już w pełni dostosowane do pracy w planowanej sieci  LTE 450.

PIK jest systemem oferującym niezawodną łączność głosową i transmisję danych. Bezpieczna łączność pomiędzy pracownikami i możliwość błyskawicznego przekazywania informacji w terenie to dla pracowników służb energetycznych kluczowy czynnik pozwalający szybko i skutecznie usuwać awarie zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych oraz element podnoszący bezpieczeństwo pracy personelu.

Dodatkowo system może być w pełni zintegrowany z bezzałogowymi systemami obserwacyjnymi w postaci dronów. BSP FlyEye, również prezentowany na stoisku Grupy WB podczas targów ENERGETAB, umożliwia operatorom sieci elektroenergetycznych prowadzenie monitoringu stanu technicznego sieci elektrycznych w czasie rzeczywistym i w razie wystąpienia awarii, określenie jej dokładnej lokalizacji i wysłanie zespołów naprawczych.