Legenda RADMORU

Legenda RADMORU

Otwarcie gdyńskiej wystawy Radmoru: 6 listopada 2020 roku w Muzeum Miasta Gdyni uroczysty wernisaż zainaugurował otwarcie wystawy Legenda Radmoru, poświęcone spółce produkującej sprzęt radiowy i elektroniczny, która dzisiaj wchodzi w skład GRUPY WB. Wystawa będzie otwarta do 25 kwietnia 2021 roku.

Od ponad 70 lat zajmujemy się elektroniką związaną z przekazywaniem informacji, czyli łącznością. Dawniej były to różnego rodzaju systemy łączności dla różnych służb. Do dzisiaj to oferujemy, choć obecnie jesteśmy skoncentrowani na systemach wojskowych – powiedział na wernisażu Andrzej Synowiecki, prezes spółki RADMOR.

Przedsiębiorstwo-Legenda

Muzeum Miasta Gdyni zaprezentowało na wystawie ponad siedemdziesiąt lat historii komunikacji radiowej, techniki i wzornictwa przemysłowego, które stały się tłem dla opowieści o ludziach. Pracownikach, którzy swoją codzienną pracą budowali gdyńską legendę – legendę Radmoru.

Otwarcie gdyńskiej wystawy Legenda Radmoru

Celem wystawy, poza walorami historycznymi i technicznymi, jest ukazanie piękna, elegancji i ergonomii użytkowania produktów gdyńskiego przedsiębiorstwa. Kuratorzy wystawy podkreślają znaczenie wylądu urządzeń dla polskiego wzornictwa.

Najciekawszymi eksponatami będącymi przedmiotem wystawy bez wątpienia są radiostacja OK-102, która była wykorzystywana na liniowcu TSS Stefan Batory, unikatowy zestaw hi-fi Radmor 52, który nigdy nie wszedł do masowej produkcji oraz pierwszy polski radiotelefon FM-252.

Transformacja

W latach dziewięćdziesiątych istniał szereg przedsiębiorstw elektronicznych, które produkowały w tamtych czasach niezły sprzęt. Ale po zmianie systemu politycznego w Polsce, trzeba było szukać nowej strategii dla firmy. Ci, którym się nie udało, jak Fonika, Diora i nawet Unimor, zniknęli z mapy gospodarczej Polski – wspomniał prezes Synowiecki.

Otwarcie gdyńskiej wystawy Legenda Radmoru

Szczęśliwie znaleźliśmy swoje miejsce w nowej rzeczywistości. Zorientowaliśmy się, że Wojsko Polskie będzie wymagało transformacji nie tylko organizacyjnej, ale również w zakresie środków łączności. Dlatego opracowaliśmy szereg nowych urządzeń, znaleźliśmy również partnerów europejskich i dzisiaj jesteśmy spółką, która zajmuje się głównie radiokomunikacją militarną – mówił prezes przedsiębiorstwa RADMOR.

Wystawa

Kuratorami Legendy Radmoru są Agnieszka Drączkowska, Paweł Gełesz i Artur Wodzyński. Do grona autorów tekstów wykorzystanych na wystawie należą Marek Cichowski, Agnieszka Drączkowska, Paweł Gełesz, Marcin Szerle i Małgorzata Zeman, a wywiady z pracownikami spółki przeprowadził Dariusz Małszycki.

Otwarcie gdyńskiej wystawy Legenda Radmoru

Wystawa została objęta patronatem honorowym Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Partnerem strategicznym jest RADMOR S.A., a partnerami Muzeum Nurkowania w Warszawie, Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Piętnych w Gdańsku i Europapier. Do grona patronów medialnych należą: Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Magazyn Lizard, Klif Gdynia i TVP Kultura.

Geneza

W 1947 roku na terenie Politechniki Gdańskiej otwarto warsztat serwisowy spółki akcyjnej Morska Obsługa Radiowa Statków (MORS). Przedsiębiorstwo zajmowało się konserwowaniem i remontowaniem sprzętu elektronicznego ocalałego ze zniszczeń wojennych. Dwa lata później firma została przekształcona w Państwowe Przedsiębiorstwo MORS.

W 1952 roku powstała pierwsza echosonda ES-1, a dwa lata później zadecydowano o poszerzeniu działalności o radiokomunikację UKF. Przedsiębiorstwo opracowało własne radiotelefony FM-252 i FM-302, które przez blisko dwie dekady stanowiły podstawę produkcji. W latach sześćdziesiątych rozpoczęto produkcję radiomiernika okrętowego OG-131. W tym samym czasie z firmy zostały wydzielone Zakłady Radiowych T-21.

Rozbudowa i współpraca

W 1971 roku przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Zakłady Radiowe RADMOR. W sześć lat później uruchomiono produkcję odbiornika OR-5100 Radmoryna. W kolejnych latach firma produkowała urządzenia, których przeznaczeniem była telefonizacja wsi i terenów trudno dostępnych. Były to różne wersje RSŁW-3602/3603, radiotelefony doręczne i przewoźne.

W 1996 roku została wyprodukowana wojskowa radiostacja taktyczna 3501, która była przełomem w Wojsku Polskim. Był to nowy rozdział w historii przedsiębiorstwa, którego efektem jest też wieloletnia pomyślna współpraca spółki RADMOR z francuskim przedsiębiorstwem Thales. Początkowo obejmowała dostawy do Sił Zbrojnych systemu łączności PR4G, a od 2006 roku także radiostacji rodziny F@stnet: plecakowej RRC 9210 i pokładowej RRC 9310.

RADMOR dziś

Od 2011 roku RADMOR stał się częścią GRUPY WB – największej prywatnej grupy kapitałowej w przemyśle zbrojeniowym. Produkowane przez przedsiębiorstwo radiostacje są wykorzystywane w siłach zbrojnych kilkudziesięciu państw. RADMOR jest producentem i dostawcą nowoczesnych urządzeń łączności wojskowej – w tym radiostacji programowalnych SDR, oraz radiotelefonów i innego sprzętu dla służb cywilnych.

Wspólnie z partnerami z Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwecji i Włoch RADMOR wyznacza europejskie standardy radiokomunikacji wojskowej w ramach programu ESSOR. Gdyńska spółka jest liderem w krajowym projekcie programowalnej radiostacji przewoźnej dla Wojska Polskiego, opracowuje nową radiostację doręczną w indywidualnym systemie walki Tytan. RADMOR produkuje i dostarcza na rynki zagraniczne szereg radiostacji osobistych SDR, w tym najnowszych z rodziny COMP@N.

Zdjęcia: Bogna Kociumbas, Muzeum Miasta Gdyni

Zobacz również