Piotr Wojciechowski laureatem Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”

Piotr Wojciechowski laureatem Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”

Piotr Wojciechowski Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu. Uroczysta gala wręczenia wyróżnień „„Bene Meritus pro Industria Poloniae”odbyła się w dniu 3 czerwca 2020 roku w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie.

Honorowe wyróżnienie „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”, przyznawane od 2013 roku przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ma na celu nagrodzenie przedsiębiorców za całokształt dorobku zawodowego, znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej, osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej. Laureaci wyłonieni zostali spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe, firmy oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

Wyróżnienia wręczał podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Zbigniew Gryglas.

Jestem szczególnie dumny z osiągnięć WB Electronics” – powiedział – „Dzięki sukcesom waszych rozwiązań reprezentujecie na świecie nie tylko markę, ale i całą Polskę i za to wam dziękujemy”. Minister podkreślił wręczając pamiątkową tablicę, że Grupa WB może zawsze liczyć na wsparcie rządowe Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Piotr Wojciechowski, współzałożyciel i Prezes Grupy WB jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Wybitny inżynier, którego wynalazki zrewolucjonizowały sposób funkcjonowania wojska w Polsce, brał udział w wielu projektach związanych z modernizacją armii, w tym w tworzeniu złożonych systemów łączności i dowodzenia. Jego działalności od początku przyświeca idea patriotyzmu gospodarczego – od wielu lat konsekwentnie wspiera polskie spółki i promuje narodową gospodarkę.

Dziękuję za to zaszczytne wyróżnienie Kapitule Polskiego Lobby Przemysłowego” – skomentował po ceremonii Piotr Wojciechowski – „Grupa WB to firma, która jest dowodem na to, że Polska dysponuje zarówno potencjałem eksportowym, jak i doskonale przygotowaną kadrą inżynierską. Cieszę się, że dzięki naszej działalności możemy promować na świecie polską myśl techniczną, dzięki czemu dokonania Polski mają szansę na sukcesy gospodarcze i eksportowe”.

Zobacz również