Pracownicy Grupy WB awansowani na stopnie oficerskie

Pracownicy Grupy WB awansowani na stopnie oficerskie

Zasłużeni pracownicy Grupy WB – panowie Wojciech Komorniczak – Doradca Zarządu oraz Krzysztof Pawełek – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju zostali decyzją Ministra Obrony Narodowej awansowani na stopnie oficerskie.

Uroczystość miała miejsce w siedzibie Grupy WB w Warszawie w dniu 23 lipca 2019 roku. Akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe wręczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk dr Zdzisław Małkowski. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 1005 z dnia 14 maja 2019 roku, pan Krzysztof Pawełek – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju otrzymał stopień podpułkownika a pan Wojciech Komorniczak – Doradca Zarządu Grupy WB awansowany został na stopień kapitana. W uroczystości dział wzięli płk dr Zdzisław Małkowski – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ppłk Zbigniew Mikusek – Szef Wydziału Mobilizacyjnego, Zarząd Grupy WB – Prezes Piotr Wojciechowski oraz Wiceprezes pan Adam Bartosiewicz, oraz zaproszeni goście.

Płk dr Zdzisław Małkowski przedstawił osiągnięcia zawodowe i pogratulował nominowanym oraz  podziękował prezesowi Grupy WB Piotrowi Wojciechowskiemu. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego podkreślił fakt, że w środowisku kadry Grupy WB jest miejsce dla przedstawicieli wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych.

Jest to wyróżnienie wskazujące za zaufanie Ministerstwa Obrony Narodowej dla Grupy WB” – powiedział Prezes Grupy WB, pan Piotr Wojciechowski, dziękując pułkownikowi Zdzisławowi Małkowskiemu. Prezes pogratulował awansowanym.

GRUPA WB od 2011 roku jest przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym, realizując zadania na rzecz obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, militaryzacji, planowania operacyjnego, szkolenia obronnego oraz zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza. Spółka corocznie realizuje zadanie polegające na utrzymaniu w czasie pokoju mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do realizacji zadania określonego w Programie Mobilizacji Gospodarki szczegółowo opisanego w Zadaniu na okres zagrożenia wojennego na potrzeby obrony państwa.

 

 

 

Zobacz również