Pracuj z nami – z najlepszymi!

Pracuj z nami – z najlepszymi!

Pod taki hasłem Radmor S.A. prezentuje się jako pracodawca na targach pracy. Zatrudnieni w naszej firmie konstruktorzy, programiści czy testerzy, to najczęściej absolwenci Politechniki Gdańskiej. Dlatego też w jej murach szukamy kolejnych kandydatów do pracy. W marcu b.r. uczestniczyliśmy w IX Inżynierskich Targach Pracy na Politechnice Gdańskiej, organizowanych przez Stowarzyszenie Studentów BEST.

Udział w tym wydarzeniu był kolejną okazją do zapoznania studentów i absolwentów ze specyfiką działalności naszej firmy oraz jej mocnymi stronami, wyróżniającymi RADMOR na lokalnym rynku pracy. Prezentowaliśmy aktualnie realizowane projekty, oferowane produkty, innowacyjne rozwiązania oraz kierunki prowadzonych prac rozwojowych. Odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się ze specyficznym środowiskiem pracy związanym z realizacją zamówień wojskowych, zapleczem technicznym i codziennymi zadaniami.

Był to czas intensywny rozmów z potencjalnymi pracownikami, zapoznania ich ze szczegółami licznych ofert pracy, polityką personalną firmy, warunkami zatrudnienia, stawianymi wymaganiami oraz możliwościami rozwoju i licznymi benefitami, jakie oferujemy. Szczególnie ważna, z punktu widzenia kandydatów, okazała się możliwość pracy w zespołach pod okiem specjalistów w swojej dziedzinie, wpływająca na rozwój umiejętności i zdobywanie praktycznego doświadczenia, którego studentom w dużej mierze brakuje. Zainteresowaniem cieszyły się też propozycje pracy na część etatu, umożliwiające połączenie zajęć na uczeni z rozpoczęciem kariery zawodowej jeszcze podczas studiów.

RADMOR był jednym z 65 wystawców, którzy wzięli udział w targach. Organizatorzy szacują, że w trakcie dwudniowego wydarzenia stoiska firm odwiedziło łącznie około 10 tys. studentów poszukujących pracy, staży lub praktyk. Mamy nadzieję, że udział w ITP przyczyni się do pozyskania nowych pracowników oraz wzmocnienia dobrego wizerunku naszej firmy.

Zobacz również