Prezes GRUPY WB na Forum 590

Prezes GRUPY WB na Forum 590

Prezes Grupy WB na Forum 590. Forum 590 jest nowym projektem organizatorów Kongresu 590, którego głównym celem jest promocja potencjału polskiej gospodarki oraz jej produktów i usług. To cykl spotkań eksperckich organizowanych w gronie przedstawicieli administracji, przedsiębiorców i instytucji finansowych. Celem jest promocja narzędzi wspierania eksportu i ekspansji polskich przedsiębiorców.

W pierwszej edycji Forum 590 uczestniczył prezes GRUPY WB Piotr Wojciechowski. Tematem była możliwość ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw w czasach epidemii i po jej zakończeniu.

Piotr Wojciechowski zaznaczył, że „trwająca epidemia będzie skutkowała tym, że odbudowanie relacji związanych z podróżami służbowymi, kontaktami osobistymi i całej kultury biznesowej zajmie wiele lat”. Z drugiej strony, dodał że gwałtowne rozpowszechnienie się telekonferencji i nowej formuły prowadzenia biznesu (w tym również negocjacji), znacznie usprawni światową gospodarkę. Sprawi, że prowadzenie przedsiębiorstwa stanie się znacznie bardziej efektywne.

Podczas dyskusji na temat źródeł powodzenia na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku azjatyckiego i bliskowschodniego, Piotr Wojciechowski wymienił podstawowe czynniki, które są kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Należą do nich „wysoka jakość oferowanego produktu oraz uwzględnianie i respektowanie uwarunkowań i potrzeb lokalnych”. Zarówno klienta, jak i miejscowych partnerów biznesowych.

Co więcej, aby móc odnieść sukces eksportowy prezes GRUPY WB wymienił również konieczność posiadania odpowiednich gwarancji finansowych i wsparcie prowadzonych działań przez przedstawicieli administracji rządowej. „To cztery filary, na których powinien opierać się i opiera sukces na rynkach międzynarodowych” – zaakcentował Wojciechowski.

W kontekście rynku obronnego zwrócił uwagę, że dzięki wieloletnim programom modernizacyjnym prowadzonym przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, polski przemysł ma w swojej ofercie nowoczesne i konkurencyjne produkty i systemy. „Dzięki realizacji przez polskie przedsiębiorstwa takich projektów jak wieża bezzałogowa ZSSW-30 czy moździerz samobieżny 120 mm RAK, potencjał eksportowy polskiego przemysłu rośnie” – podkreślił prezes GRUPY WB.

Zobacz również