Radosław Sikorski odwiedził WB Electronics

Radosław Sikorski odwiedził WB Electronics

Delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych z ministrem Radosławem Sikorskim na czele odwiedziła spółkę wiodącą GRUPY WB. Podczas wizyty w Ożarowie Mazowieckim przedyskutowano zagadnienia budowy systemu bezpieczeństwa regionu, wsparcia działań eksportowych i współpracy przemysłowej, w tym udziału we wspólnych projektach w ramach Unii Europejskiej.

29 maja delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, której przewodził minister Radosław Sikorski, odwiedziła spółkę WB Electronics. Goście mieli okazję zobaczyć najnowsze rozwiązania GRUPY WB, w tym systemy bezzałogowe, i zapoznać się z szeroką ofertą wyrobów opracowanych dla bezpieczeństwa Polski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odgrywa ogromną rolę we wsparciu eksportu polskiego przemysłu. Polska dysponuje zaawansowanymi technicznie wyrobami wojskowymi, sprawdzonymi i docenionymi przez użytkowników w najtrudniejszych warunkach wojennych. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych rozwiązania te powinny być elementem polskiej oferty dla państw regionu.

– Widzimy ogromną rolę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na czele z panem ministrem Radosławem Sikorskim, w budowaniu systemu bezpieczeństwa naszego regionu oraz we wspieraniu działań eksportowych spółek GRUPY WB – powiedział Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB podczas spotkania.

W dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych zwracano uwagę na wiodącą pozycję Polski, która jest największym państwem regionu. Stale zwiększa potencjał swoich sił zbrojnych. Polska dysponuje nie tylko dużymi zdolnościami produkcyjnymi, ale i jest w wielu branżach liderem technologii. Promocja sprawdzonych wyrobów przekłada się na wzrost krajowego potencjału.

– Wizyta przedstawicieli polskiej dyplomacji jest dla nas sygnałem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie aktywnie wspierało działania mające na celu zacieśnienie więzi współpracy przemysłowej między wiodącymi podmiotami z naszego regionu. Żyjemy w czasie zagrożenia, istotne stało się budowanie wspólnego potencjału przemysłowego, kooperacja dla bezpieczeństwa – dodał Piotr Wojciechowski.

Konflikt za wschodnią granicą pokazał, jaką zaletą dla bezpieczeństwa regionu może być unifikacja sprzętu wojskowego i stworzenie wspólnych centrów szkoleniowych. Znacząco przyśpiesza to dostawy wyrobów i skraca czas wymagany do przygotowania użytkowników do obsługi zaawansowanych systemów. Potwierdzają to dostawy Ukrainie rozwiązań wcześniej wprowadzonych i znanych już żołnierzom.

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma szerokie spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa regionu. Wspólnym celem dyplomacji i polskiego przemysłu jest wsparcie państw najbardziej obecnie zagrożonych. Więzi zawiązane w czasie najtrudniejszym są zwykle silne i trwają wiele lat – przekazał prezes GRUPY WB.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pomaga w budowie powiązań i bazy przemysłowej regionu. Staje się wielkim wsparciem przy realizacji wspólnych projektów w ramach Unii Europejskiej. Aktywne działanie polskiej dyplomacji jest nieodzowne do odniesienia sukcesu przy występowaniu o przyznanie funduszy europejskich dla rozbudowy nowoczesnego potencjału wytwórczego w branży obronnej.

Zdjęcia: Sebastian Indra/Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zobacz również