Rozbudowa laboratorium badawczego w Gdyni

Rozbudowa laboratorium badawczego w Gdyni

Rozbudowa laboratorium badawczego w Gdyni; gdyńska spółka należąca do Grupy WB – Radmor zakończyła pierwszy etap rozbudowy laboratorium badawczego. Przy współudziale funduszy unijnych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju wybudowano całkowicie nową infrastrukturę, w której została zainstalowana oraz uruchomiona pierwsza na Wybrzeżu pełnowymiarowa komora bezodbiciowa z polem pomiarowym 3 m.

Komora pomiarowa spełnia wszystkie wymagania stawiane infrastrukturze badawczej tej klasy i doskonale nadaje się do przeprowadzenia testów emisji promieniowanych w zakresach określonych przez normy europejskie (do 6 GHz) jak i wojskowe (do 40 GHz).

Radmor | GRUPA WB jest w trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania akredytacji PCA Polskiego Centrum Akredytacji na metody badawcze oparte o pomiary emisji promieniowanej.

Już na wiosnę 2021 uruchomione zostaną stanowiska do badań odporności na pole RF w zakresie urządzeń przemysłowych oraz wojskowych. Jest to kolejny etap rozbudowy laboratorium badawczego dofinansowany z Ministerstwa Rozwoju.

Zobacz również