SARSA chroni linie energetyczne

SARSA chroni linie energetyczne

Rozpoczęły się testy funkcjonalne Systemu Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii (SARSA), opracowanego w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przez konsorcjum w składzie PGE Dystrybucja (lider), MindMade sp. z o.o. (wchodząca w skład GRUPY WB) i Apator Elkomtech S.A.

System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii został zainstalowany na należącej do PGE Dystrybucja oddział Rzeszów linii średniego napięcia zasilającej 30 tysięcy odbiorców. Odcinek wybrano dlatego, że obejmuje duży obszar i ulokowany jest w trudnym terenie. Dzięki temu, poprawne działanie systemu będzie można sprawdzić w najbardziej wymagających warunkach.

SARSA służy do pomiarów w czasie rzeczywistym parametrów sieci średniego napięcia. W momencie wystąpienia i stwierdzenia nieprawidłowości system autonomicznie odcina uszkodzony fragment. SARSA pozostawia jednak zasilanie odbiorcom ulokowanym na odcinku linii energetycznej nieobjętym awarią.

System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii wyposażono w urządzenia pomiarowe zainstalowane w punktach rozłącznikowych sieci średniego napięcia. Służą do diagnozowania problemów na linii i precyzyjnego lokalizowania ich miejsc. Urządzenia automatycznie komunikują się ze sobą przy użyciu redundantnej sieci łączności.

SARSA przesyła informację o zdarzeniu i jego umiejscowieniu do dyspozytora, zarządzającego siecią. Dzięki temu dostawca energii może wysłać grupę naprawczą do konkretnego miejsca wystąpienia awarii, zamiast żmudnie sprawdzać cały przebieg linii średniego napięcia. Odciąża to dyspozytora, a także przyspiesza działania naprawcze. SARSA pozwala na odcięcie uszkodzonego odcinka w czasie poniżej 21 sekund.

Zastosowanie na szerszą skalę Systemu Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii może zwiększyć niezawodność działania całego systemu elektroenergetycznego. Przekłada się to na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

SARSA nie eliminuje przyczyn awarii, ale ogranicza ich skutki. Drastycznie zmniejsza liczbę odbiorców pozbawionych zasilania i wydatnie skraca czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej. System umożliwia szybkie i efektywne wyizolowanie uszkodzonego odcinka sieci oraz przywrócenie zasilania na pozostałym obszarze. To wyjątkowo istotne dla wszystkich uczestników rynku energii, zarówno zakładów przemysłowych, jak i odbiorców indywidualnych.

Błyskawiczne przywracanie zasilania po awarii ma bezpośredni wpływ na wyniki finansowe operatorów sieci dystrybucyjnej. Wprowadzenie Systemu Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii do sieci dystrybucyjnych pozwolić może dostawcom energii na uniknięcie płacenia kar z tytułu niewykonania regulacji jakościowych w dostarczaniu energii.

Zobacz również