System FONET przekazany Wojskowej Akademii Technicznej

System FONET przekazany Wojskowej Akademii Technicznej

 GRUPA WB wsparła działalność dydaktyczną Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej – wykładowcy i podchorążowie będą mogli podczas zajęć praktycznych korzystać z  Pokładowego Zestawu Urządzeń Łączności Wewnętrznej FONET, dostarczonego do WAT przez Grupę WB.

W dniu 18 października 2018 w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość przekazania na użytek Wydziału Elektroniki Pokładowego Zestawu Urządzeń Łączności Wewnętrznej FONET przez Grupę WB.

W imieniu WAT w uroczystości przekazania sprzętu uczestniczyli Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. inż. Dariusz Laskowski oraz dr inż. Piotr Łubkowski Kierownik Zakładu Systemów Telekomunikacyjnych, natomiast w imieniu Grupy WB sprzęt dla podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej przekazali  dr hab. inż. Janusz Dudczyk, Pełnomocnik Zarządu ds. Programu Strategicznego C4I oraz mgr inż. Jacek Cyrek – Kierownik projektów systemów rozpoznania elektronicznego.

Przekazanie systemu jest wyrazem wsparcia przez Grupę WB laboratoriów technicznych Wydziału Elektroniki WAT, przeznaczonych do szkolenia podchorążych w zakresie środków łączności. Ma on wesprzeć zarówno wykładowców, jak i studentów oraz umożliwić im korzystanie z najnowocześniejszego, w pełni funkcjonującego sprzętu podczas zajęć praktycznych.

Pokładowy Zestaw Urządzeń Łączności Wewnętrznej FONET to zestaw urządzeń i oprogramowania, tworzący jednolitą bazę wymiany danych pomiędzy pojazdami na polu walki oraz integrujący wszystkie systemy pojazdowe. Jest on aktywnie wykorzystywany nie tylko przez jednostki Wojska Polskiego ale również m.in. przez Siły Zbrojne USA , Szwecji, Malezji, Węgier oraz kilku innych krajów na świecie.

Wielu pracowników Grupy WB wywodzi się z Wojskowej Akademii Technicznej, uczelni z ogromną tradycją, która przygotowuje absolwentów służących wiedzą Polsce – w aspektach zarówno wojskowych, jak i cywilnych, dlatego tym bardziej cieszymy się, mogąc wesprzeć Wydział Elektroniki jednym z naszych najbardziej zaawansowanych rozwiązań, jakim jest system FONET” – powiedział podczas podpisania umowy, dr hab. inż. Janusz Dudczyk – „mam nadzieję, że posłuży podchorążym i pracownikom dydaktycznym”.

 „Bardzo dziękuję przedstawicielom Grupy WB za wyposażenie naszego laboratorium w system FONET, który na pewno wzbogaci naszą bazę dydaktyczną i pozwoli kształcić podchorążych na najwyższym poziomie” – skomentował Dziekan Wydziału Elektroniki WAT, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski ” – ten sprzęt, który trafia obecnie do sił zbrojnych z pewnością przyczyni się do rozwoju zdolności bojowych Polskiej Armii. Bardzo dziękuję za tę inicjatywę i współpracę. Myślę, że będziemy ją rozwijać w najbliższej przyszłości również na polu naukowym”.

Zobacz również