System łączności PIK laureatem nagrody „Lider Świata Energii”

System łączności PIK laureatem nagrody „Lider Świata Energii”

PIK (Platforma Integracji Komunikacji) – rozwiązanie oferujące niezawodną łączność głosową i transmisję danych, zaprojektowane i wdrożone przez polskich inżynierów z Grupy WB, otrzymało prestiżową nagrodę „Lider Świata Energii” w kategorii „Dostawca Rozwiązań dla Sektora”. Nagroda została przyznana podczas uroczystej gali na zakończenie pierwszego dnia konferencji EUROPower 2018.
Niezawodna łączność pomiędzy pracownikami i możliwość błyskawicznego przekazywania informacji  w terenie to dla pracowników koncernów energetycznych kluczowy czynnik pozwalający szybko  i skutecznie usuwać awarie zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych oraz element podnoszący bezpieczeństwo pracy personelu.
Dziś krajowi dostawcy energii elektrycznej (OSD) stosują różne standardy łączności oparte także na przestarzałych technologiach jak łączność analogowa czy też nieco nowsza TETRA, DMR ale dająca tylko możliwość komunikacji głosowej bez możliwości uzyskania szerokopasmowej transmisji danych. Obecnie na horyzoncie pojawia się możliwość budowy sieci w standardzie LTE 450, która zapewniłaby łączność głosową i transmisje danych, jednak jest to czasochłonna inwestycja, która nie zapewni integracji z niedawno powstałymi sieciami TETRA.

Inżynierowie Grupy WB ze spółki Mindmade opracowali system, który: rozwiązuje problemy energetyki  w zakresie łączności bez ponoszenia wielkich nakładów czasowych i finansowych, jak też pozwala integrować obecnie działajcie systemy oraz podnosi funkcjonalność.
Rozwiązaniem tym jest Platforma Integracji Komunikacji PIK. PIK, z sukcesem wdrożony i użytkowany w służbach państwowych, to w pełni bezpieczny system komunikacji integrujący w jedną kompleksową sieć łączności dotychczasowe niekompatybilne ze sobą sieci łączności oparte na rozwiązaniach Tetra, DMR czy technologiach analogowych.
PIK jest technologią skalowalną, co w praktyce oznacza, że sektor energetyczny otrzyma jeden innowacyjny system, dzielący go na wirtualne podsieci, takie jak PSE, Energa, PGE, Tauron i Enea. Podsieci te działają w separacji, poprzez własne konsole dyspozytorskie zintegrowane z łącznością natywną operatora ale dzięki Platformie Integracji Komunikacji PIK wybrany dyspozytor lokalny może (za ich zgodą) zarządzać użytkownikami innych operatorów.
Rozwiązanie proponowane przez Grupę WB w obszarze łączności dla operatorów energetycznych jest w pełni dostosowane do pracy w planowanej sieci LTE 450.
Innowacyjność systemu oraz jego skuteczność została doceniona podczas odbywającej się Warszawie w dniach 24-25 kwietnia prestiżowej konferencji branży energetycznej EUROPower. Nagrodę „Lider Świata Energii” odebrał Roman Musiał – prezes spółki Mindmade z Grupy WB, specjalizującej się w projektowaniu i produkcji nowatorskich rozwiązań przeznaczonych między innymi dla sektora energetycznego.
Bardzo dziękuję za nagrodę, która jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, ale jednocześnie potwierdzeniem, iż ma sens nasza koncepcja aby dostarczyć Energetyce rozwiązanie, które z jednej strony jest gotowe do pracy w planowanej sieci LTE 450 a z drugiej potrafi zintegrować obecnie stosowane rozwiązania TETRA, DMR itp.” – powiedział odbierając nagrodę Roman Musiał – „To do tej pory niespotykana technologia, która – jestem o tym przekonany – ma szansę zrewolucjonizować krajowy rynek energetyczny. Dlatego tym bardziej cieszę się, że jury dostrzegło niezliczone możliwości, jakie Grupa WB może zaoferować sektorowi energetycznemu i nie tylko”.

Zobacz również