System SARSA zaprezentowany podczas konferencji MegaTrendy2020.

System SARSA zaprezentowany podczas konferencji MegaTrendy2020.

System SARSA zaprezentowany podczas konferencji MegaTrendy2020.: Podczas dorocznej dyskusji ekspertów sektora elektroenergetycznego MegaTrendy organizowanej przez Grupę Apator, Tomasz Borkowski – członek zarządu Mindmade | GRUPA WB, wspólnie z naszym partnerem firmą Apator Elkomtech, zaprezentował założenia działania nowatorskiego systemu zapobiegania skutkom awarii sieci elektroenergetycznych SARSA.

System SARSA zaprezentowany podczas konferencji MegaTrendy2020

System, którego pilotażowe wdrożenie odbędzie się do końca roku na linii energetycznej SN 15 kV „Boguchwała – Sędziszów. Linia energetyczna „Boguchwała – Sędziszów”, została wybrana do wdrożenia, ponieważ obsługuje bardzo dużą ilość odbiorców – około 28,5 tysiąca punktów poboru energii i obejmuje bardzo duży obszar terytorialny. Ponieważ przebiega w trudnych warunkach terenowych, często doświadczanych przez klęski żywiołowe, jest również zaliczana do najbardziej awaryjnych linii w regionie.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum w składzie PGE Dystrybucja – lider konsorcjum oraz Mindmade sp. z o.o. | GRUPA WB i Apator Elkomtech S.A.