Technologie Grupy WB dla kolejnictwa

Technologie Grupy WB dla kolejnictwa

Podczas odbywających w gdańskim centrum wystawienniczym AMBER – EXPO, drugich największych targach branży transportu kolejowego TRAKO w Europie, spółki Grupy WB prezentują swoje najnowsze technologie zaprojektowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Na stoisku Grupy WB, reprezentowanej przez spółki Arex, Mindmade i Radmor uczestnicy targów mogę się zapoznać z kompleksowymi systemami ogrzewania rozjazdów kolejowych oraz sterowania oświetleniem zewnętrznym wraz z systemem zdalnego monitorowania urządzeń elektroenergetycznych.

Flagowym rozwiązaniem Grupy WB dla sektora kolejowego, opracowanym przez inżynierów spółki Arex jest system energetyki kolejowej DIMaC-EK (Distributed Intelligent Monitoring and Control System). Umożliwia zdalne sterowanie oraz monitorowanie pracy urządzeń energetycznych niskiego napięcia rozproszonych na obszarach kolejowych. System przeznaczony jest do instalowania na pojedynczych stacjach lub na całych odcinkach linii kolejowych, nadzorowanych z jednego centrum dyspozytorskiego. Dzięki zastosowanym w systemie rozwiązaniom, cechuje się on dużą efektywnością co pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

System jest obecnie stosowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a jego jakość i bezpieczeństwo użytkowania zostały potwierdzone przez badania przeprowadzone przez jednostki naukowo – badawcze takie jak Instytut Kolejnictwa, Instytut Elektrotechniki.

Kolejnym systemem oferowanym przez Grupę WB na rynku kolejowym jest, opracowany przez inżynierów spółki Mindmade, system do zarządzania komunikacją w najtrudniejszych warunkach. Platforma Integracji Komunikacji PIK integruje działania wielu systemów pozwalając na szybki transfer danych, łączność głosową, dokładną lokalizacje, nadzór wizyjny, a wszystko przedstawione jest użytkownikowi w prosty i przystępny sposób skracając czas wdrożenia.

W swojej ofercie dla rynku kolejowego Grupa WB, ma również szeroka gamę sprzętu łączności radiowej oferowane przez spółkę Radmor. Są to kompletne systemy łączności: konwencjonalnej i rankingowej ; radiotelefony doręczne, przewoźne i stacjonarne; stacje retransmisyjne. Urządzenia pracują w pasmach 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz i 450 MHz. Radmor oferuje nie tylko konwencjonalne analogowe systemy dyspozytorskie ale również kompletne rozwiązania dla sieci cyfrowych. Cyfrowe systemy, TETRA lub DMR, to doskonałe narzędzie do kontrolowania aktywności pojazdów floty. Znakomicie nadaje się do wykorzystania w sieciach łączności transportu.