Technologie Grupy WB nagrodzone na 27. MSPO

Technologie Grupy WB nagrodzone na 27. MSPO

Podczas zakończonego w piątek 6 września 27. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach – trzeciej największej imprezie targowej sektora obronnego w Europie – Grupa WB została uhonorowana licznymi nagrodami.

Specjalna Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącemu podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP została przyznana  rodzinie amunicji krążącej WARMATE. Nagroda jest przyznawana od 2009 roku z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego za najlepsze produkty służące obronności i bezpieczeństwu, które wyróżniają się walorami eksploatacyjnymi, nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej oraz oryginalnością. To pierwszy w historii tej nagrody laureat nie będący podmiotem należącym w 100 procentach do skarbu państwa. Nagrodę wręczył Prezesowi Piotrowi Wojciechowskiemu Minister w Kancelarii Prezydenta RP, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Paweł Soloch.
Amunicja krążąca WARMATE to przełomowy produkt Grupy WB – bezzałogowy statek powietrzny (BSP) dzięki połączeniu z różnego rodzaju głowicami bojowymi, jest precyzyjnym pociskiem uderzeniowym, a w połączeniu z głowicą rozpoznawczą stanowi efektywny system klasy ISTAR. Taka integracja dwóch funkcji – rozpoznania i zdolności niszczenia celów podczas samobójczego ataku – daje wykorzystującym go żołnierzom możliwości rozpoznania i identyfikacji celu, a następnie – jeśli będzie taka potrzeba – jego zniszczenia. System daje także możliwość odwołania misji bojowej i zniszczenia głowicy bojowej w powietrzu lub bezpiecznego lądowania platformy po wykonaniu misji obserwacyjnej.
Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej dla konsorcjum za Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty BORSUK, opracowany przez konsorcjum kierowane przez HSW we współpracy z Grupą WB i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. z Gliwic, Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. z Dęblina, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka, Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z Zielonki, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z Warszawy, Politechnika Warszawska, Akademia Sztuki Wojennej.
Grupa WB w ramach konsorcjum byłą odpowiedzialna za zaprojektowanie i wdrożenie systemów teleinformatycznych, osprzęt elektromechaniczny oraz integrację wszystkich sensorów nowego bojowego wozu piechoty BORSUK.

Prestiżową nagrodę Defender przyznawaną przez kapitułę konkursową Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego otrzymał Zintegrowany System Zarządzania Walką TOPAZ ICMS.
TOPAZ ICMS – Zintegrowany System Zarządzania Walką na każdym Szczeblu Taktycznym umożliwia optymalizację wszystkich dostępnych środków ogniowych i dowodzenia zapewniając odpowiednią siłę rażenia we właściwym czasie i miejscu. System umożliwia kompleksowe zarządzanie wszystkimi niezbędnymi na współczesnym polu walki środkami prowadzenia działań. Od systemów rozpoznawczych, przez systemy łączności i dowodzenia C4I aż po systemy uderzeniowe i kierowania ogniem oraz wsparcia logistycznego. TOPAZ ICMS pozwala na efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Wobec pojawiających się coraz to nowych zagrożeń stanowi narzędzie, dzięki któremu użytkownik zyskuje całkowicie nowe zdolności technologiczne.
Dodatkową unikalną cechą systemu TOPAZ – ICMS jest jego modułowość i skalowalność. Dzięki temu, że system może wspierać zarządzanie polem walki na każdym szczeblu dowodzenia i jest zintegrowany ze wszystkimi wyrobami oferowanymi przez Grupę WB oraz może być integrowany z systemami oferowanymi przez innych producentów, pododdziały na szczeblu drużyny czy plutonu zyskują zdolności do rażenia przeciwnika, które dotychczas były dostępne na wyższych szczeblach dowodzenia.

Nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji otrzymała natomiast Platforma Integracji Komunikacji PIK. System PIK został uznany za produkt najbardziej przyjazny Polskiej Policji uznana została Platforma Integracji Komunikacji (PIK). Zestaw narzędzi sprzętowych i programowych zapewniających bezpieczną i, zgodnie z deklaracjami producenta, niezawodną komunikację głosową oraz wymianę danych pomiędzy użytkownikami różnych systemów łączności radiowej, sieci komórkowych, satelitarnej i innych. Oznacza to nie tylko bezpieczną komunikację głosową czy tekstową z dowolnym miejscem na świecie, ale też wymianę danych czy przesyłanie w czasie rzeczywistym obrazu z systemów obserwacyjnych oraz bezzałogowych maszyn latających.

Oprócz nagród przyznawanych przez Prezydenta, Ministra Obrony, Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego Policji, Prezes Grupy WB Pan Piotr Wojciechowski został również uhonorowany prestiżową nagrodą Srebrną Gwiazdą Lidera Bezpieczeństwa Państwa przyznawaną przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Specjalistyczny miesięcznik branżowy Raport- Wojsko Technika Obronność przyznał natomiast Grupie WB nagrodę za najbardziej efektowną prezentację targowa. Nagrodę odebrała Pani Olga Wojciechowska – członek Rady Nadzorczej i Pani Marta Łażewska – szef projektu MSPO 2019 Grupy WB.

Podczas zakończonego 27. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego swoją nagrodę przyznała również po raz pierwszy Grupa WB. Firma GGG Sp. z o.o., zaopatrująca spółki Grupy WB w podzespoły i komponenty, została nagrodzona statuetką „Niebieskiej Wstęgi” dla niezawodnego partnera biznesowego Grupy WB. Statuetkę, z rąk prezesa Grupy WB, pana Piotra Wojciechowskiego odebrał prezes Zarządu GGG, pan Janusz Trojanowski podczas ceremonii wieńczącej MSPO 2019.
Wyróżnienie Niebieskiej Wstęgi, przyznane podczas gali wieńczącej MSPO w Kielcach jest wyrazem uznania dla najlepszego dostawcy, współpracującego z Grupą WB. Pod uwagę wzięto kategorie takie jak jakość oferowanych materiałów, stosunek jakości usług do ceny, współpracę, gwarancje, terminowość i kontakt z zamawiającym.