Technologie mobilnych platform elektrycznych w Grupie WB

Technologie mobilnych platform elektrycznych w Grupie WB

Grupa WB jako producent zaawansowanych technologicznie systemów do zastosowań militarnych oraz posiadając wysoko wykwalikowane kadry inżynierskie, postanowiła wprowadzić do swojej oferty technologie napędów do mobilnych platform elektrycznych.

Rozwój nowych systemów oparty będzie o już istniejący w Grupie WB potencjał technologiczny a także o nowo opracowane kompetencje pozyskane również przy współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Zbudowanie liczącej się pozycji na rynku krajowym oraz zauważalnej pozycji na rynku międzynarodowym wymaga opracowania kompleksowych produktów umożliwiających ich skierowanie do odbiorców nie będących ekspertami w dziedzinie napędów, sterowania oraz energetyki.

Rozwój technologii napędów do pojazdów elektrycznych uwzględnia także pozyskanie wsparcia finansowego z poziomu krajowych programów operacyjnych.

Tym samym miło nam poinformować iż jeden z projektów w nowo rozwijanych obszarach kompetencyjnych Grupy WB uzyskał rekomendację do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1, poddziałanie 1.1.1 ? Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Link do Programu NCBiR znajduje się tutaj

W ramach tego projektu Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. z Gdyni należący do Grupy WB opracuje technologię toru przetwarzania energii na potrzeby platform mobilnych do masy całkowitej 3,5T.

Zobacz również