Umowa na dostawy ZSSW-30

Umowa na dostawy ZSSW-30

Umowa na dostawy ZSSW-30: 5 lipca została podpisana umowa na dostawę zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30 zintegrowanych z kołowymi transporterami opancerzonymi Rosomak. Stronami kontraktu są Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. (lider) wraz z WB Electronics S.A., Rosomak S.A. i PGZ S.A. W ramach umowy dostarczone zostaną bezzałogowe wieże z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych.

Zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 powstał w wyniku realizacji pracy rozwojowej na mocy umowy zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. i WB Electronics S.A., w efekcie której został opracowany prototyp wraz z dokumentacją techniczną.

Umowa na dostawy ZSSW-30

Zgodnie z przeznaczeniem ZSSW-30 będą służyły do zwalczania celów opancerzonych oraz obiektów i umocnień wykorzystywanych przez przeciwnika, a także będą przeznaczone do realizacji zadań wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych. Zastosowane systemy optoelektroniczne umożliwią realizację zadań niezależnie od pory doby, a także w trudnych warunkach atmosferycznych. Sprzęt został również przystosowany do funkcjonowania w trudnych warunkach klimatycznych.

Główne uzbrojenie ZSSW-30 to armata napędowa, która umożliwia prowadzenie ognia w trybie samopowtarzalnym i automatycznym, z wykorzystaniem pięciu typów amunicji, w tym programowalnej. Uzbrojeniem pomocniczym jest sprzężony z armatą 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2000C. Dodatkowe ZSSW-30 wyposażona jest w podwójną wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych. Uzbrojenie może być ładowane zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz pojazdu.

Umowa na dostawy ZSSW-30

Dowódca i operator uzbrojenia mogą niezależnie od siebie obserwować, wykrywać, rozpoznawać i śledzić cele lądowe oraz powietrzne, w tym z wykorzystaniem funkcji automatycznego śledzenia (autotracker). Załoga może pracować w trybie „hunter-killer”, który polega na lokalizowaniu i identyfikacji celu przez dowódcę i przekazywaniu uchwyconego celu na wyświetlacz operatora uzbrojenia do namierzenia i zniszczenia.

Zakończenie projektu i finalizacja umowy to ogromny sukces inżynierów GRUPY WB, zespołów ze spółek WB Electronics i AREX. Prace badawczo-rozwojowe rozpoczęły się 29 marca 2013 roku, kiedy podpisano z Ministerstwem Obrony Narodowej umowę i konstruktorzy z Ożarowa Mazowieckiego rozpoczęli opracowanie systemu kierowania ogniem (SKO) do wieży bezzałogowej.

Oparty o zsynchronizowaną pracę dwóch stanowisk operatora dowódcy i uzbrojenia i dowódcy SKO miał zapewnić prowadzenie celnego ognia z armaty, karabinu maszynowego i pocisków przeciwpancernych do celów ruchomych i stacjonarnych zarówno z postoju jak i podczas jazdy na dystansie do 4000 m.

Zdalnie sterowany system wieżowy ZSSW-30 został wyposażony w dwa przyrządy obserwacyjno-celownicze, co umożliwia efektywną współpracę dowódcy i celowniczego.

Spółka AREX z Gdyni była odpowiedzialna za projekt napędów elewacji armaty, azymutu wieży, wyrzutni pocisków oraz bloków zasilania i sterowania.

Projekt zakończył się sukcesem, po zakończonych powodzeniem badaniach kwalifikacyjnych 20 września 2021 r. W trakcie opracowań zamawiający zdecydował zmienić dostawcę przyrządów obserwacyjno-celowniczych, co wymusiło konieczność gruntownej przebudowy oprogramowania systemu kierowania ogniem. Wyzwaniem była też integracja systemu przeciwpancernych pocisków kierowanych. Zakończenie projektu i podpisanie umowy to zwieńczenie ciężkiej pracy całego konsorcjum.

Zobacz również