Umowa na systemy GLADIUS 2

Umowa na systemy GLADIUS 2

Umowa na systemy GLADIUS 2: 6 września, podczas XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, w obecności wiceprezesa Rady Ministrów i ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, podpisano umowę na realizację pracy rozwojowej dotyczącej opracowania bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS 2.

Przedmiotem umowy, zawartej między Agencją Uzbrojenia a WB Electronics S.A., jest realizacja pracy rozwojowej, której efektem będzie opracowanie prototypów bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego wraz z dokumentacją techniczną dla systemu GLADIUS.

Umowa na systemy GLADIUS 2

W wyniku realizacji pracy rozwojowej GLADIUS 2 Siły Zbrojne RP rozwiną zdolności do błyskawicznego, skrytego i precyzyjnego rażenia ważnych z operacyjnego punktu widzenia wysokowartościowych celów i obiektów przeciwnika na odległościach ponad 100 km.

Dzięki innowacyjnemu podejściu projektowemu, nowy produkt stanowić będzie odpowiedź na wymagania współczesnego oraz przyszłego, dynamicznego pola walki. Uwzględnia doświadczenia z ostatnich konfliktów zbrojnych, w których precyzyjna artyleria dalekiego zasięgu odgrywa kluczową rolę. Obejmuje to w szczególności destabilizację pracy systemów rozpoznania i wsparcia dowodzenia, także systemów antydostępowych (przełamywania stref A2AD przeciwnika) oraz prowadzenia ognia kontrbateryjnego.

W ramach realizacji pierwszego etapu programu GLADIUS, 6 maja 2022 r. została zawarta umowa między Agencją Uzbrojenia a WB Electronics S.A. na dostawę bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym.

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS przeznaczone będą do precyzyjnego rażenia celów na dystansie 100 km oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych FT-5. Rolę efektorów systemu będą pełniły uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne GLADIUS, zintegrowane  z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP systemem kierowania ogniem TOPAZ.

Zobacz również