WB wsparło szpital w Pruszkowie

WB wsparło szpital w Pruszkowie

WB wsparło szpital w Pruszkowie

GRUPA WB przekazała sprzęt komputerowy do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. Darowane wyposażenie trafi na oddział chirurgii.

Wsparcie i dobra współpraca z lokalnymi społecznościami jest bardzo ważna dla każdego przedsiębiorstwa GRUPY WB. Siedziba spółki WB Electronics S.A. mieści się w Ożarowie Mazowieckim. Większość pracowników z rodzinami mieszka w okolicy miejsca pracy.

Dlatego GRUPA WB nie mogła odmówić prośbie o wsparcie pruszkowskiego szpitala, wystosowanej przez dyrektora SPZZOZ Roberta Krawczyka. Zwłaszcza, że sprawa dotyczyła przekazania lekarzom sprzętu, który będzie codziennie wykorzystywany na oddziale chirurgii.

Dostarczone przez GRUPĘ WB nowoczesne komputery i towarzyszące im wyposażenie mają za zadanie wspomóc pracę specjalistów. Przekazany sprzęt przyczyni się również do usprawnienia budowanej w szpitalu sieci teleinformatycznej oraz zwiększy bezpieczeństwo informatyczne placówki.

Zobacz również