WB wspiera edukację techniczną

WB wspiera edukację techniczną

Podczas Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego Polsecure 2022 GRUPA WB podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół nr 1.  Producent systemów bezzałogowych będzie pomagał w kształceniu kadr technicznych w klasach mundurowych o profilu wojskowym związanym z bezzałogowymi statkami powietrznymi.

27 kwietnia prezes GRUPY WB Piotr Wojciechowski podpisał z dyrektorem Marcinem Pilarskim w obecności naczelnika wydziału edukacji, zdrowia, sportu i kultury miasta Tarnobrzeg Tomasza Krawczuka umowę o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Zawarte porozumienie to element strategii polskiego producenta, jakim jest kształtowanie przyszłych kadr technicznych dla przemysłu.

– Cieszymy się, że wybrano nas jako podmiot, z którym będzie współpracowała szkoła w Tarnobrzegu. To wielkie wyróżnienie dla GRUPY WB, ale i wielka szansa. Pomoże w edukacji nowych techników i konstruktorów, tak potrzebnych w rozwoju polskiej myśli technicznej. – powiedział prezes Piotr Wojciechowski.

– Jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą w Polsce, która ma klasę o profilu wojskowym o specjalności technik-informatyk w dziedzinie budowy i eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Nic w tym dziwnego, że nasza placówka dążyła do współpracy z największym i wiodącym producentem tego rodzaju sprzętu w Polsce. – oświadczył dyrektor ZSP nr 1 Marcin Pilarski.

Podpisane na kieleckich targach porozumienie precyzuje zasady kooperacji GRUPY WB z Zespołem Szkół nr 1 z miasta Tarnobrzeg. Pozwoli stworzyć klasy o profilu wojskowym specjalizujące się w zagadnieniach przyszłości sił zbrojnych, jaką jest przyjmowanie do wyposażenia Sił Zbrojnych RP coraz większej liczby bezzałogowych systemów powietrznych.

W ramach umowy GRUPA WB udzieli niezbędnego wsparcia materialnego, wyposaży uczniów w kombinezony robocze i przeprowadzi część zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu edukacji zaproponuje staże lub oferty pracy dla najlepszych absolwentów.

Zobacz również