Współpraca RADMOR-u z Politechniką Gdańską

Współpraca RADMOR-u z Politechniką Gdańską

21 grudnia spółka RADMOR podpisała porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską w zakresie realizacji wspólnych projektów związanych z radiokomunikacją morską, systemami dowodzenia, bezzałogowymi systemami morskimi i innymi rozwiązaniami przeznaczonymi dla Sił Zbrojnych RP.

Od chwili założenia w roku 1947, historia spółki RADMOR związana jest z morzem i systemami łączności okrętowej. Choć przedsiębiorstwo z Gdyni w ciągu 76 lat działalności stopniowo koncentrowało się na wojskowej radiokomunikacji dla sił lądowych, to jednak nigdy nie zapomniało o swoich korzeniach.

Z tym większą satysfakcją można odnotować podpisanie listu intencyjnego między Politechniką Gdańską a spółką RADMOR, dotyczącego współpracy w projektowaniu, rozwoju i produkcji morskich platform rozpoznawczych i uderzeniowych, militarnej radiokomunikacji morskiej, systemów dowodzenia oraz innych rozwiązań przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP.

Politechnika Gdańska jest producentem i dostawcą pojazdów podwodnych, prowadzi również szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie rozwiązań morskich na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Uczelnia dysponuje niezbędnymi zasobami ludzkimi i materialnymi, infrastrukturą badawczą i naukową do wykonywania najbardziej skomplikowanych projektów.

Wchodząca w skład GRUPY WB spółka RADMOR z Gdyni, wspólnie z innymi podmiotami uczestniczy w programach bezzałogowych platform powietrznych, rozpoznawczych, wielozadaniowych i uderzeniowych oraz jest dostawcą środków łączności pola walki. Przedsiębiorstwo ma do tego niezbędne doświadczenie, infrastrukturę oraz zespoły inżynierskie i produkcyjne do seryjnego wytwarzania sprzętu wojskowego.

Wzajemna współpraca między Politechniką Gdańską a spółką RADMOR pozwoli uzyskać pożądany efekt synergii między przemysłem a nauką, zarówno w przeprowadzaniu badań i wykonywaniu projektów, jak również produkcji seryjnej zaawansowanych systemów.

Porozumienie jest elementem realizacji szerszej strategii GRUPY WB, w wyniku której nastąpiło rozszerzenie oferty czołowego polskiego producenta elektroniki wojskowej o platformę komunikacji okrętowej FONET-NAVY. System, oparty na sprawdzonych komponentach produkowanych seryjnie w tysiącach egzemplarzy, zadebiutował we wrześniu 2023 roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.

Zobacz również