Wyszehradzka współpraca przemysłowo-obronna.

Wyszehradzka współpraca przemysłowo-obronna.

Dyrektorzy pionów odpowiedzialnych za pozyskiwanie nowego sprzętu wojskowego z resortów obrony krajów Grupy Wyszehradzkiej, złożyli dzisiaj wizytę w Grupie WB.

Podczas spotkania zaprezentowano potencjał i zdolności technologiczne całej Grupy WB oraz przedstawiono, najnowsze rozwiązania opracowane w laboratoriach spółek wchodzących w skład Grupy WB.

W czasie pokazu praktycznego, goście z Czech, Węgier i Słowacji, mogli osobiście przetestować funkcjonalności nowoczesnych szerokopasmowych radiostacji cyfrowych COMP@N i PERAD oraz zapoznać się z możliwościami systemów dowodzenia i kierowania ogniem FONET i TOPAZ.

Z bardzo dużym zainteresowaniem wśród naszych gości spotkały się systemy bezzałogowe klasy taktycznej: BSP ŁOŚ oraz MANTA, zaprojektowane przez inżynierów, z naszego gliwickiego centrum systemów bezzałogowych, firmy Flytronic.

Obecnie systemy Grupy WB znajdują się na wyposażeniu sił zbrojnych wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej.

Zobacz również