System Obsługi Głosowań wdrożony w Sejmie

System Obsługi Głosowań wdrożony w Sejmie

Zakończył się proces wdrożenia Systemu Obsługi Głosowań, który w maju 2021 roku został zainstalowany w Sali Posiedzeń Sejmu RP. Dzięki temu posłowie uzyskali nowoczesne, niezawodne i spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa rozwiązanie do obsługi procesu głosowań.

System Obsługi Głosowań (SOG) został opracowany przez konsorcjum spółek Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. i MindMade Sp. z o.o. (przedsiębiorstwo GRUPY WB). Zastąpił wcześniej używane rozwiązanie, które służyło polskim posłom dokładnie od dwóch dekad.

Przy tworzeniu specyfikacji zamówienia staraliśmy przewidzieć najtrudniejsze scenariusze użytkowania systemu. Dlatego bardzo wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę. Nowy System Obsługi Głosowań spełnia nasze oczekiwania i gwarantuje wysoką jakość wsparcia pracy posłów przez wiele lat” – poinformował Zbigniew Jabłoński, Dyrektor Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu.

Działanie Systemu Obsługi Głosowań, integrującego funkcję głosowania i nagłośnienia w jednym urządzeniu, zostało potwierdzone w trakcie sześciu kolejnych posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zakończyło to procedury wdrożenia i weryfikacji, a także odbioru przez zamawiającego. System Obsługi Głosowań może zostać wyposażony w przyszłości w nowe funkcjonalności, aby jeszcze lepiej wspierał pracę posłów.

Wraz ze spółką Pentacomp stworzyliśmy unikalne rozwiązanie, które przez długie lata będzie służyło parlamentarzystom. SOG jest rozwiązaniem rodzimym, zabezpieczającym procedurę głosowań przed błędami i nieautoryzowanym użyciem. Pozwala na udział w głosowaniach także osobom z ograniczeniem widzenia i dysfunkcją ruchu”, przekazał Dariusz Palczewski, członek zarządu spółki MindMade.

System Obsługi Głosowań jest specjalistycznym rozwiązaniem zapewniającym obsługę procesu głosowań przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Pozwala na potwierdzenie obecności posłów podczas posiedzeń, sprawdzanie kworum oraz udział w debacie z wykorzystaniem mikrofonu.

Do podstawowych funkcjonalności systemu należy identyfikacja głosów oddanych przez uczestników głosowań, opracowywanie zdefiniowanych raportów, przechowywanie danych dotyczących głosowań oraz prezentowanie wyników i komunikatów. SOG jest zintegrowany z sejmowym systemem nagłośnienia.

System Obsługi Głosowań to połączenie specjalnie zaprojektowanych urządzeń elektronicznych – indywidualnych czytników SOG – z równie zaawansowanym oprogramowaniem. Proces uwierzytelnienia odbywa się za pomocą personalnych kart do głosowania, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Mikrofon wchodzący w skład kompletu SOG umożliwia łączenie funkcji głosowania i udziału w debacie w jednym urządzeniu. Dodatkowy element sprzętowy – pilot do czytnika, umożliwia korzystanie z systemu osobom z dysfunkcją ruchu oraz osobom z całkowitym lub częściowym ograniczeniem widzenia (w tym celu na przyciskach umieszczone są napisy w alfabecie Braille’a).

Zobacz również