Zamówienie na głowice dla ZSSW-30

Zamówienie na głowice dla ZSSW-30

GRUPA WB podpisała z PCO S.A. umowę na dostawy głowic optoelektronicznych GOD-1 i GOC-1 do zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30. Bezzałogowa wieża będzie wyposażeniem wozów bojowych Rosomak 8×8.

21 listopada miało miejsce uroczyste podpisanie umowy GRUPY WB (reprezentowanej przez spółkę WB Electronics S.A.) z przedsiębiorstwem PCO S.A. (wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej) na dostawę głowic optoelektronicznych GOD-1 i GOC-1. Wartość czteroletniego kontraktu to ponad 206 milionów złotych.

GRUPA WB podpisała z PCO S.A. umowę

Podpisaliśmy dzisiaj ważną umowę, która jest owocem wieloletniej świetnej współpracy GRUPY WB z przedsiębiorstwem PCO S.A. To kontrakt o wysokiej wartości, podkreślający znaczenie kooperacji w polskim przemyśle obronnym. Jeżeli spojrzymy na wieżę bezzałogową, to widoczny jest bardzo istotny wkład PCO. Wytwarzane przez spółkę przyrządy optoelektroniczne są kupowane przez GRUPĘ WB, a następnie implementowane do ZSSW-30 – powiedział Piotr Wojciechowski, prezes GRUPY WB.

– Dzisiejsza umowa jest dla PCO S.A. jedną z kluczowych. Jako spółka z doświadczeniem, mamy nadzieję, że dzięki kontraktowi w przyszłości wraz z pozostałymi uczestnikami konsorcjum pod egidą Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymamy znacznie większe zamówienia. Niebawem Bojowy Wóz Piechoty Borsuk wejdzie do masowej produkcji i chcemy być częścią tego programu – poinformował Witold Słowik, prezes PCO S.A.

GRUPA WB podpisała z PCO S.A. umowę

Zamówione przez WB Electronics S.A. Głowica Optoelektroniczna Dowódcy (GOD-1) i Głowica Optoelektroniczna Działonowego (GOC-1) są elementem rozwijanego przez GRUPĘ WB i HSW S.A. (spółka PGZ) zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30.

Bezzałogowy moduł wyposażony jest w opracowany przez GRUPĘ WB zaawansowany system kierowania ogniem z niezależnymi głowicami dowódcy i działonowego z PCO S.A. Każda z głowic ma kamerę dzienną, termowizyjną i dalmierz laserowy.

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku mija ćwierć wieku od założenia WB Electronics S.A., wiodącej spółki w GRUPIE WB. W ciągu tych 25 lat wypracowaliśmy ogromny poziom zaufania decydentów, ale od początków prowadziliśmy politykę silnej współpracy z podmiotami będącymi tradycyjnymi producentami uzbrojenia. Można do nich zaliczyć spółki HSW, Rosomak, WZM, PIT-RADWAR i inne dzisiaj zrzeszone w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Przy czym warto pamiętać, że przedsiębiorstwa te nie zawsze były w PGZ. Proces przemian następował na przestrzeni wielu lat – dodał Wojciechowski.

Ćwierć wieku kooperacji spowodowało, że współpraca jest nie tylko trwała, ale i zbudowana na solidnych podstawach. Opiera się o zaufanie, korzyści i wzajemne sukcesy, jakie odnoszą podmioty wchodzące w skład PGZ i GRUPY WB prowadząc wspólne projekty badawczo-rozwojowe, a następnie razem rozpoczynając produkcję seryjną. Dobrym przykładem jest Rak, Krab, ZSSW, czy w najbliższym czasie Tytan, który również rozwijany jest w bliskiej współpracy i pod egidą PCO S.A. Współpraca jest dla obu stron bardzo korzystna. Z jednej strony GRUPA WB prowadzi własne projekty i realizuje własne dostawy dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Z drugiej, dostarcza wielki wkład merytoryczny i techniczny w produkty oferowane przez Polską Grupę Zbrojeniową. Kolejnym przykładem takiego zwrotnego współdziałania jest Huta Stalowa Wola, która będzie produkowała i dostarczała dla systemu GLADIUS ogromną liczbę pojazdów – podkreślił prezes GRUPY WB.

Możemy dzisiaj zaobserwować, że obecnie nie jest to jednostronny kierunek współpracy, w którym GRUPA WB jest poddostawcą PGZ. W coraz większej przestrzeni biznesowej WB jest odbiorcą produktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej i to dostarczanych nie z jednego, ale z wielu zrzeszonych w niej spółek – zakończył prezes GRUPY WB.

– Dzisiejsza uroczystość, to potwierdzenie, że dobrze wykonujemy stawiane przed nami zadania. Największe sukcesy osiąga się razem. Takim przykładem jest właśnie system wieżowy ZSSW-30, który jest modelowym przykładem współpracy pomiędzy podmiotem prywatnym a państwowym, jest także dowodem, że jesteśmy w stanie dostarczać najwyższej jakości rozwiązania, które w skokowy sposób zwiększają zdolności naszej armii do skutecznej obrony naszych granic ii granic NATO – powiedział Jakub Roszkowski, obecny podczas podpisania umowy członek zarządu PGZ.

Stabilizowana Głowica Optoelektroniczna Dowódcy (GOD-1) to zaawansowany technicznie system obserwacyjny. Charakteryzuje się rozwiązaniami umożliwiającymi na łatwą integrację GOD-1 z dowolnymi platformami bojowymi. Konstrukcja umożliwia zastosowanie głowicy na różnego typu pojazdach lądowych przeznaczonych do wykrycia, rozpoznania, identyfikacji celów naziemnych i powietrznych.

Stabilizowana Głowica Optoelektroniczna Działonowego (GOC-1) przeznaczona jest do pracy w systemach wykrywania, obserwacji, śledzenia i celowania do celów naziemnych i powietrznych w warunkach oświetlenia dziennego i w nocy. GOC-1 składa się ze zintegrowanego modułu optoelektronicznego umieszczonego na stabilizowanej dwuosiowo platformie nośnej.

Zobacz również