FlySAR Samolot bezzałogowy

FlySAR Samolot bezzałogowy

FlySAR to bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej, o zwiększonej nośności i uproszczonej logistyce oraz obsłudze.

FlySAR Samolot bezzałogowy

FlySAR to bezzałogowy system powietrzny klasy taktycznej, o uproszczonej logistyce i obsłudze. Jest dedykowany do przenoszenia ładunku i sensorów o zwiększonych gabarytach i masie.
FlySAR Samolot bezzałogowy

FlySAR posiada zintegrowane cyfrowe łącze danych, zapewniających ciągłą komunikację z platformą. Wysokiej jakości dane video, dane telemetryczne oraz dane z urządzeń pokładowych są przekazywane w czasie rzeczywistym przez radiolinię. Lekka konstrukcja z włókien węglowych pozwala na uzyskanie stosunkowo niskiej masy platformy przy jednoczesnej wysokiej odporności na przeciążenia generowane podczas lotu.

Planowanie misji oraz jej kontrola w trakcie odbywa się poprzez stację kontroli lotów. Lot odbywa się po wcześniej określonej trasie i może być modyfikowany w trakcie misji.
System posiada uniwersalne interfejsy mechaniczne, elektryczne i programowe, umożliwiające podłączenie dowolnego sensora, sterowanie nim oraz transmisję i rejestrację danych rozpoznawczych.
W zależności od zastosowania istnieje możliwość modyfikacji wyposażenia systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Dane techniczne FlySAR Samolot bezzałogowy

Rozpiętość skrzydeł
5,7 m
Masa własna
45 kg
MTOW
110 kg
Prędkość maksymalna
150 km/h
Długotrwałość lotu
do 15 h
Napęd
silnik spalinowy
 • Uniwersalność przenoszonych ładunków.
 • Prostota eksploatacji przy możliwościach nośnych większych płatowców
 • Integracja z sensorami wielkogabarytowymi.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów LGCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów LGCS (poprzez Stację Nadawczo ? Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • System łączności pracujący w paśmie C (NATO).
 • Obsługa systemu przez dwóch operatorów.
 • Lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Lot autonomiczny według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Możliwość rejestracji obrazu wideo i informacji o locie na dysku twardym komputera, łącznie z danymi telemetrycznymi (wysokość lotu, prędkość transmisji danych, czas i współrzędne bieżącego widoku).
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu: system antykorkociągowy, system zapobiegający oblodzeniu rurki Prandla.