BSP FT5-ŁOŚ

BSP FT5-ŁOŚ

ŁOŚ to bezzałogowa platforma powietrzna kategorii taktycznej krótkiego zasięgu. Jest dedykowana do realizacji misji wymagających niezawodności.

Bezzałogowy System Powietrzny FT5-ŁOŚ

Łoś to nowatorska konstrukcja cechująca się prostotą logistyki i obsługi a jednocześnie długim trwaniem lotu
Bezzałogowy System Powietrzny FT5-ŁOŚ

Dwusilnikowa konstrukcja znacznie zwiększa niezawodność i tym samym gwarancję wykonania misji. BSP Łoś może być wyposażony w głowice optoelektroniczne, sensory COMINT/ELINT, detektory rozpoznawania skażeń a także uzbrojenie. Start odbywa się za pomocą specjalnie zaprojektowanej ergonomicznej i mobilnej rampy startowej. Zastosowana technologia zapewnia w pełni autonomiczny start oraz lądowanie. Modułowa konstrukcja Łoś ułatwia transport. Gotowość do startu osiągana jest ciągu ok 30 minut. Zastosowana technologia zapewnia w pełni autonomiczny start oraz lądowanie.

Łoś jest platformą nośną, standardowo wyposażoną w głowice optoelektroniczne (obserwacyjne), lekkie systemy rozpoznania radioelektronicznego i sensory rozpoznawania skażeń. Dwie kamery w głowicy (kamera światła dziennego oraz termowizyjna) umożliwiają obserwację terenu w dwóch zakresach pasma. W zależności od zastosowania istnieje możliwość modyfikacji wyposażenia systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Dane techniczne Bezzałogowy System Powietrzny FT5-ŁOŚ

Rozpiętość skrzydeł
6,4 m
Długość
3,1 m
Masa własna
55 kg
MTOW
85 kg
Prędkość minimalna
76 km/h
Prędkość maksymalna
180 km/h
Napęd
spalinowy
Pułap lotu
5000 m AMSL
Czas lotu
12 godzin
 • Zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo poprzez zastosowanie dwóch silników spalinowych.
 • Prosta eksploatacja, obsługa i logistyka.
 • Modułowa konstrukcja ułatwia transport złożonego systemu w dowolne miejsce.
 • Możliwość modyfikacji sensorów i wyposażenia.
 • Przenoszenie uzbrojenia oraz wyposażenia w dodatkowe sensory.
 • Możliwość przenoszenia ładunku użytecznego do 30 kg w tym paliwa.
 • Możliwość prowadzenia obserwacji oraz śledzenia obiektu z dużej odległości.
 • Przesyłanie danych podczas trwania lotu w czasie rzeczywistym.
 • Zapewnienie wysokiej jakości obrazu.
 • Precyzyjny laserowy pomiar odległości od obiektów.
 • Wykrywanie człowieka z odległości 5 km i rozpoznanie z odległości 3 km.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów GCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów GCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • Szyfrowany przesył danych.
 • Możliwość przejęcia kontroli nad platformą ze stacji wysuniętej zwiększając praktyczny zasięg operacyjny.
 • W pełni autonomiczny start oraz lądowanie na ograniczonej powierzchni 50 m x 50 m.
 • Start i lądowanie poza lotniskiem terenie przygodnym.
 • Lądowanie z dokładnością do 50 m.
 • Dowolność montażu rampy startowej (możliwość zabudowania lub ciągnienia za pojazdem).
 • Czas niezbędny na złożenie systemu do 30 min.
 • Obsługa systemu przez cztery osoby.
 • Autonomiczny lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Określanie współrzędnych obserwowanych obiektów i przekazywanie ich do systemu kierowania ogniem SKO lub systemu zarządzania polem walki BMS.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu.
 • Start za pomocą mobilnej rampy startowej.
 • Bezpieczny system lądowania platformy możliwy dzięki metodzie ochrony głowicy obserwacyjnej.
 • Lądowanie w trybie szybowcowym z możliwością skrócenia dobiegu po przyziemieniu.