BSP FT5

BSP FT5

FT5 to bezzałogowa platforma powietrzna kategorii taktycznej krótkiego zasięgu. Jest dedykowana do realizacji misji wymagających niezawodności.

Bezzałogowy System Powietrzny FT5

FT5 to nowatorska konstrukcja cechująca się prostotą logistyki i obsługi a jednocześnie długim trwaniem lotu
Bezzałogowy System Powietrzny FT5

Dwusilnikowa konstrukcja znacznie zwiększa niezawodność i tym samym gwarancję wykonania misji. FT5 może być wyposażony w głowice optoelektroniczne, sensory COMINT/ELINT, detektory rozpoznawania skażeń a także uzbrojenie. Start odbywa się za pomocą specjalnie zaprojektowanej ergonomicznej i mobilnej rampy startowej. Zastosowana technologia zapewnia w pełni autonomiczny start oraz lądowanie. Modułowa konstrukcja FT5 ułatwia transport. Gotowość do startu osiągana jest ciągu ok 30 minut. Zastosowana technologia zapewnia w pełni autonomiczny start oraz lądowanie.

FT5 jest platformą nośną, standardowo wyposażoną w głowice optoelektroniczne (obserwacyjne), lekkie systemy rozpoznania radioelektronicznego i sensory rozpoznawania skażeń. Dwie kamery w głowicy (kamera światła dziennego oraz termowizyjna) umożliwiają obserwację terenu w dwóch zakresach pasma. W zależności od zastosowania istnieje możliwość modyfikacji wyposażenia systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Dane techniczne Bezzałogowy System Powietrzny FT5

Rozpiętość skrzydeł
6,4 m
Długość
3,2 m
Masa własna
55 kg
MTOW
90 kg
Napęd
spalinowy
Pułap lotu
5000 m AMSL
Czas lotu
12 godzin
 • Zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo poprzez zastosowanie dwóch silników spalinowych.
 • Prosta eksploatacja, obsługa i logistyka.
 • Modułowa konstrukcja ułatwia transport złożonego systemu w dowolne miejsce.
 • Możliwość modyfikacji sensorów i wyposażenia.
 • Przenoszenie uzbrojenia oraz wyposażenia w dodatkowe sensory.
 • Możliwość przenoszenia ładunku użytecznego do 30 kg w tym paliwa.
 • Możliwość prowadzenia obserwacji oraz śledzenia obiektu z dużej odległości.
 • Przesyłanie danych podczas trwania lotu w czasie rzeczywistym.
 • Zapewnienie wysokiej jakości obrazu.
 • Precyzyjny laserowy pomiar odległości od obiektów.
 • Wykrywanie człowieka z odległości 5 km i rozpoznanie z odległości 3 km.
 • Możliwość wcześniejszego zaprogramowania trasy oraz zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Możliwość sterowania systemem z dwóch oddzielnych stacji kontroli lotów GCS.
 • Cyfrowe łącze do dwukierunkowej transmisji sterowania, danych i wideo.
 • Odbiór sygnału wideo oraz przekazywanie danych telemetrycznych do naziemnej stacji kontroli lotów GCS (poprzez Stację Nadawczo – Odbiorczą) w czasie rzeczywistym.
 • Szyfrowany przesył danych.
 • Możliwość przejęcia kontroli nad platformą ze stacji wysuniętej zwiększając praktyczny zasięg operacyjny.
 • W pełni autonomiczny start oraz lądowanie na ograniczonej powierzchni 50 m x 50 m.
 • Start i lądowanie poza lotniskiem terenie przygodnym.
 • Lądowanie z dokładnością do 50 m.
 • Dowolność montażu rampy startowej (możliwość zabudowania lub ciągnienia za pojazdem).
 • Czas niezbędny na złożenie systemu do 30 min.
 • Obsługa systemu przez cztery osoby.
 • Autonomiczny lot po ustalonej trasie, możliwość zmiany trasy w trakcie lotu.
 • Lot według określonej trasy nawet poza zasięgiem radiowym.
 • Lot do punktu o określonych współrzędnych.
 • Krążenie wokół wskazanego obiektu.
 • Podążanie w kierunku wskazanym przez głowicę obserwacyjną.
 • Ręczne sterowanie lotem ze stacji operatora.
 • Automatyczne utrzymywanie obserwowanego obiektu w kadrze.
 • Automatyczny tryb lotu konwojowania (z mobilną stacją nadawczo-odbiorczą).
 • Określanie współrzędnych obserwowanych obiektów i przekazywanie ich do systemu kierowania ogniem SKO lub systemu zarządzania polem walki BMS.
 • W przypadku utraty łączności automatyczny powrót do miejsca, w którym ostatnio nawiązana była łączność lub automatyczne lądowanie we wcześniej ustalonym punkcie.
 • Zmiana parametrów trasy podczas lotu.
 • Zaawansowane systemy poprawiające bezpieczeństwo lotu.
 • Start za pomocą mobilnej rampy startowej.
 • Bezpieczny system lądowania platformy możliwy dzięki metodzie ochrony głowicy obserwacyjnej.
 • Lądowanie w trybie szybowcowym z możliwością skrócenia dobiegu po przyziemieniu.