Osprzęt do moździerza samobieżnego 120mm "RAK"

Osprzęt do moździerza samobieżnego 120mm "RAK"

Opracowanie i uruchomienie produkcyjne osprzętu elektromechanicznego do systemu wieżowego 120 mm moździerza samobieżnego 120mm "RAK".

Osprzęt elektromechaniczny do moździerza samobieżnego 120mm „RAK”

Opracowanie i uruchomienie produkcyjne osprzętu elektromechanicznego do systemu wieżowego 120 mm moździerza samobieżnego 120mm "RAK", w tym zespołu magazynu amunicyjnego, układu zasilania osprzętu, układu napędów dosyłania amunicji i układu napędów wieży i lufy, układu sterowania napędami.
Osprzęt elektromechaniczny do moździerza samobieżnego 120mm „RAK”

Osprzęt elektromechaniczny do systemu wieżowego 120mm moździerza samobieżnego przeznaczony jest do:

 • kontroli załączania osprzętu wraz z pomiarem napięcia zasilania (baterii akumulatorów),
 • zasilania osprzętu elektromechanicznego,
 • wyłączania osprzętu elektromechanicznego w stanach awaryjnych,
 • włączania i wyłączania napędów elektrycznych mechanizmów obrotu wieży i podniesienia lufy oraz napędów dosyłania,
 • ręcznego naprowadzania wieży w azymucie i lufy w elewacji za pomocą napędów ręcznych,
 • napędu wieży w azymucie i lufy w elewacji z wykorzystaniem napędów elektrycznych i manipulatora,
 • kontroli funkcjonowania zespołu zasilania moździerza w amunicję w sposób ręczny,
 • sterowania zespołem zasilania moździerza w amunicję,
 • aktywacji procesu ładowania magazynu nabojów, wprowadzania rodzaju naboju oraz jego parametrów podczas procesu ładowania,
 • automatycznego zasilania moździerza w amunicję,
 • współpracy z Systemem Kierowania Ogniem oraz systemem nawigacji.