Osprzęt do Przeciwlotniczego Zestawu ZUR-23-2KG-I.

Osprzęt do Przeciwlotniczego Zestawu ZUR-23-2KG-I.

Opracowanie nowej wersji osprzętu elektromechanicznego do 23 mm Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZUR-23-2KG-I

Osprzęt elektromechaniczny do Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZUR-23-2KG-I.

Osprzęt elektromechaniczny do Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZUR-23-2KG-I.

Opracowany osprzęt elektromechaniczny daje możliwość:

  • zasilania urządzeń wchodzących w skład zestawu (celownik, serwonapędy, mechanizm startowy, zestawy rakietowe),
  • elektrycznego naprowadzania zestawu w elewacji i azymucie na cel z bardzo dużą precyzją oraz dynamiką,
  • programowania stref zabronionych,
  • diagnozowania uszkodzeń i niesprawności osprzętu,
  • sterowania dwoma rakietami GROM i celownikiem kolimatorowym z pulpitu operatora oraz manipulatora (joysticka),
  • zdalnego sterowania z wozu dowodzenia napędami zestawu (tryb automatyczny),
  • odbioru komend ogniowych z wozu dowodzenia i ich wizualizację na pulpicie operatora zestawu oraz celowniku,
  • wstępnego wskazania obsłudze armaty celu przeznaczonego do zwalczania (tryb półautomatyczny),
  • autonomicznego zwalczania wykrytych celów przez obsługę zestawu z wykorzystaniem zamontowanego manipulatora (joysticka) z pulpitem operatora (tryb ręczny).
  • 23 mm Przeciwlotniczy Zestaw Artyleryjsko-Rakietowy ZUR-23-2KG-I znajduje się obecnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych Indonezji.