System DIMaC-OM

System DIMaC-OM

System sterowania oświetleniem.

System sterowania oświetleniem dróg DIMaC-OM

System DIMaC-OM to profesjonalne rozwiązanie służące do sterowania pracą instalacji oświetleniowych dróg w miastach i większych obszarach. Zdalny nadzór umożliwia pełną kontrolę rozproszonej instalacji oświetleniowej.
System sterowania oświetleniem dróg DIMaC-OM

Zastosowanie systemu wpływa na minimalizację kosztów poniesionych na zużycie energii i eksploatację, a także umożliwia szybką reakcję na ewentualne sytuacje awaryjne.

W rozwiązaniu DIMaC-OM wykorzystano wiele rozwiązań stanowiących wyróżniki systemu, które zapewniają jego autonomiczną i zautomatyzowaną pracę:

  • bazowanie na zegarach astronomicznych pracujących wg funkcji astronomicznych, nie wymagających żadnych korekt związanych ze zmianami pór roku. Istnieje opcja załączania oświetlenia na podstawie zegara astronomicznego, na wypadek chwilowego zerwania łączności z centrum w okresie zmierzchu lub świtu,
  • uwzględnienie natężenia oświetlenia naturalnego mierzone luksometrem, bądź sygnałów od przekaźników zmierzchowych.,
  • powiadomienie operatorów poprzez SMS o zaistniałych awariach.