DIMaC -EK

DIMaC -EK

Nowatorskie systemy zapewniające bezpieczeństwa transportu szynowego.
DIMaC-EK

DIMaC-EK

Umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń rozproszonych na znacznym obszarze.

Systemy DIMaC-EK

System DIMaC-EK (Distributed Intelligent Monitoring and Control System) to zestaw urządzeń elektroenergetycznych zintegrowanych z systemem nadrzędnym, dzięki któremu możliwe jest zdalne sterowanie i monitorowanie urządzeń rozproszonych na znacznym obszarze.
Systemy DIMaC-EK

Przeznaczony jest do instalowania na stacjach bezobsługowych i na całych odcinkach linii kolejowych, nadzorowanych z jednego centrum dyspozytorskiego. Funkcją systemu jest:

  • sterowanie elektrycznego ogrzewania rozjazdów (funkcja EOR),
  • sterowanie oświetleniem zewnętrznym (funkcja SO).

W ramach DIMaC-EK można zbudować system o dowolnej skali złożoności instalacyjnej i rozległości terenowej, w tym:

  • pojedyncze, samodzielne rozdzielnice lub automaty sterujące,
  • instalacje na stacjach kolejowych,
  • systemy zarządzania grupą stacji np. w ramach LCS (Lokalnego Centrum Sterowania),
  • system zarządzania dowolnie rozległym rejonem np. w obszarze podległym Zakładowi Linii Kolejowych.
  • System DIMaC-EK spełnia wymagania stawiane urządzeniom instalowanym w obszarach kolejowych. System posiada bezterminowe dopuszczenia prezesa UTK oraz
  • dopuszczenie PKP PLK S.A. Produkcja, uruchomienia, serwis dotyczący urządzeń systemu DIMaC-EK uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Urządzenia systemu DIMaC-EK wykonane są zgodnie z wymaganiami najnowszego dokumentu normatywnego PKP PLK S.A. („Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów let-5”, Warszawa 2015)

  • na poziomie rozdzielnic i automatów sterujących – komunikacja realizowana jest w standardzie MODBUS-TCP lub MODBUS -RTU zgodnie z modelem informatycznym KHA. Umożliwia to budowanie instalacji stacyjnej przez łączenie rozdzielnic EOR różnych producentów w jeden system ze wspólnym pulpitem operatorskim w nastawni.
  • na poziomie komunikacji między stacjami, od pulpitów operatorskich do nadrzędnych systemów zdalnego starowania jak LCS lub SMUE – komunikacja realizowana jest w standardzie DIMNET-P5 oraz MODBUS-TCP (równocześnie na tym samym złączu Ethernet).