Trenażer TR-12,7 WKM PS

Trenażer TR-12,7 WKM PS

Trenażer przeznaczony do szkolenia operatora Wielkokalibrowego Karabinu zamontowanego na pokładzie okrętu.

Trenażer TR-12,7 WKM PS

Trenażer TR-12,7 WKM PS jest przeznaczony do szkolenia operatora Wielkokalibrowego Karabinu WKM 12,7 mm zamontowanego na pokładzie okrętu.

Trenażer budową i eksploatacją odpowiada rzeczywistemu 12,7 mm Wielkokalibrowemu Karabinowi Maszynowemu WKM-B na podstawie słupkowej, co umożliwia szkolenie operatora zarówno z budowy, jak i z bojowego użycia karabinu. Zestaw treningowy umieszczony jest na platformie symulującej stany morza.

Trenażer TR-12,7 WKM PS do szkolenia żołnierzy jest urządzeniem wyposażonym w stanowisko instruktora oraz stanowisko ćwiczącego, które są połączone ze sobą bezprzewodową siecią WiFi. Stanowisko instruktora ma możliwości łączenia się i współpracy z wieloma stanowiskami ćwiczących w tym samym czasie.

Dane techniczne Trenażer TR-12,7 WKM PS

Parametr
Wartość
Parametr
Wartość
Parametr
Wartość