Zarząd MindMade sp. z o.o.

Jan Jakub Szczyrek – Prezes zarządu

Paweł Próchniak – Członek zarządu

 

« Powrót