Zarząd RADMOR S.A.

Andrzej Synowiecki – Prezes Zarządu