Zarząd FLYTRONIC sp. z o.o.

Jarosław Zając – Prezes Zarządu

Wojciech Szumiński – Wice-prezes Zarządu

Wojciech Komorniczak – Wice-prezes Zarządu