GRUPA WB na Defence24 Day

GRUPA WB na Defence24 Day

GRUPA WB na Defence Day. GRUPA WB była partnerem głównym konferencji branży obronnej i sektora bezpieczeństwa Defence24 Day. Impreza poświęcona była strategicznym aspektom obronności państwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Konferencja Defence24 Day odbyła się z udziałem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

GRUPĘ WB reprezentowali prezes Piotr Wojciechowski, wiceprezes Adam Bartosiewicz, prezes spółki RADMOR Andrzej Synowiecki, prezes spółki Flytronic Jarosław Zając, prezes spółki AREX Krzysztof Bielawski, wiceprezes spółki Mindmade Tomasz Borkowski oraz dyrektor do spraw rozwoju GRUPY WB Krzysztof Skrzypiński.

GRUPA WB na Defence Day: Podczas drugiej edycji specjalistycznej Defence24 Day dyskutowano o koniecznych zdolnościach Sił Zbrojnych RP i możliwościach przemysłowych polskich przedsiębiorstw. Minister Obrony Narodowej poinformował o planach utworzenia Agencji Uzbrojenia, która ma przejąć kompetencje dotychczasowych instytucji odpowiedzialnych za wybór, zakup, modernizację i utylizację sprzętu wojskowego.

GRUPA WB na Defence Day.
GRUPA WB na Defence Day.

Prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski, podczas panelu poświęconego nowym ramom współpracy przemysłu obronnego z Siłami Zbrojnymi zwrócił uwagę na słabości obecnego systemu zakupów sprzętu wojskowego. Podkreślał, że w Polsce istnieje trzynaście koncepcji pozyskania nowego pojazdu pancernego i dziwi rozbicie jednego zadania na wiele programów. Zwrócił też uwagę, że we Francji pozyskanie kilkunastu okrętów dla Marynarki Wojennej mieści się w jednym programie, a w Polsce także jest ich 13.

Piotr Wojciechowski wskazał także na problemy współpracy przemysłu publicznego i prywatnego w Polsce. Dodał, że przemysł prywatny wciąż traktowany jest odmiennie, choć od lat współdziała w sektorze obronnym. Prezes wyraził zaskoczenie, że GRUPA WB nie jest dopuszczona do niektórych programów. W dalszej części swojej wypowiedzi Wojciechowski dodał, że konkurencja nie jest niczym szkodliwym, bo pieniądze i tak zostaną w kraju. Zwrócił też uwagę, że dla przemysłu najważniejsze jest budowanie produktów konkurencyjnych wobec sprzętu zagranicznego.

Prezes GRUPY WB zauważył, że dzięki realnej współpracy sektora prywatnego i państwowego udało się pokonać problemy przy tworzeniu takich systemów, jak Zdalnie Sterowany System Wieżowy (ZSSW-30) czy system żołnierza przyszłości – Indywidualny System Walki Tytan. Prezes dodał, że w obu przypadkach kończą się badania kwalifikacyjne systemów, co pozwoli na szybkie wprowadzenie ich do wyposażenia Sił Zbrojnych RP.

GRUPA WB na Defence Day.
GRUPA WB na Defence Day.

Drugim panelem, w którym brali udział przedstawiciele GRUPY WB była dyskusja poświęcona wsparciu wojskowych innowacji. Wiceprezes Grupy WB Adam Bartosiewicz przypomniał uczestnikom dyskusji, że wszędzie producenci spotykają się z podobną sytuacją, jak w Polsce. Mają do czynienia z lokalnym przemysłem i politykami, którym zależy na rozwoju własnego przemysłu i uzyskaniu wykwalifikowanych kadr.

Adam Bartosiewicz dodał, że model działania GRUPY WB polega na współpracy z lokalnymi wytwórcami i transferze technologii. Wiceprezes przypomniał, że łatwo dostępne rozwiązania, którymi można się podzielić są poszukiwane na świecie. Jako przykład modelu aktywności GRUPY WB podał współpracę z trzema-czterema państwami i ich lokalnym przemysłem w rozwoju zdalnie sterowanych stanowisk uzbrojenia.

Kolejnym atutem GRUPY WB jest oparcie się na własnych rozwiązaniach. Wiceprezes Bartosiewicz poinformował, że 99 procent oferowanych przez grupę produktów opiera się na autorskich pomysłach. Dzięki temu osiągają wysoki poziom techniczny.

Adam Bartosiewicz nawiązał także do ukraińskich doświadczeń GRUPY WB, zmieniających podejście do wielu istniejących obecnie rozwiązań. Wspomniał, że większość systemów opracowanych przez spółki wchodzące w skład grupy jest przygotowanych do działania w warunkach wojny elektronicznej. To codzienność podczas konfliktów zbrojnych, w tym na Ukrainie. Wiceprezes GRUPY WB zauważył, że wielu producentów jeszcze nie implementowało tych doświadczeń i nie dokonało redefinicji swoich technologii.

Dyrektor do spraw rozwoju GRUPY WB Krzysztof Skrzypiński uczestniczył w debacie poświęconej przyszłości polskiej artylerii. Podkreślał znaczenie wozów dowodzenia dla Wojsk Rakietowych i Artylerii. Zwrócił uwagę, że mimo szerokiego wprowadzenia systemu TOPAZ do dział samobieżnych i wyrzutni rakietowych brakuje pojazdów uzupełniających rozpoznanie i dowodzenie. Krzysztof Skrzypiński zwracał uwagę na kompleksowość rozwiązań w kompanijnych i dywizjonowych modułach ogniowych zapewnianych przez Zintegrowany Zestaw Kierowania Ogniem TOPAZ.

Dyrektor do spraw rozwoju zwrócił uwagę na braki Wojsk Rakietowych i Artylerii w bezzałogowe systemy rozpoznania. Blisko dekadę temu zamówiono trzy systemy FlyEye dla każdego z pułków artylerii Wojska Polskiego. To zdecydowanie za mało, jak na potrzeby działań. Skrzypiński zauważył także, że GRUPA WB została niedopuszczona do postępowania na dostawy bezzałogowców Wizjer, które wypełniłyby lukę. Wyraził zaskoczenie, że systemy doskonale sprawdzone za wschodnią granicą w warunkach bojowych nie są zamawiane w kraju. Zwłaszcza, że GRUPA WB nieustannie je udoskonala, aby niezawodnie pełniły swoją funkcję w warunkach silnego przeciwdziałania radioelektronicznego.

Podczas konferencji Defence24 Day o planach dotyczących rozwoju i wprowadzenia do wyposażenia Sił Zbrojnych RP nowych systemów łączności radiowych wypowiadał się prezes spółki RADMOR, Andrzej Synowiecki. Podkreślał rolę radiostacji w modernizacji technicznej Wojska Polskiego, zwracał uwagę na tworzenie w Polsce najnowszych modeli programowalnych SDR. Wkrótce urządzenia opracowane w programach Tytan i Guarana mają stać się podstawą narodowej, doskonale chronionej kryptograficznie łączności polskich Sił Zbrojnych.

Zobacz również