OCCAR zatwierdza ESSOR HDR

OCCAR zatwierdza ESSOR HDR

13 maja spółka a4ESSOR uzyskała wydane przez Organizację do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia OCCAR formalne zatwierdzenie bazowego waveformu o wysokiej przepływności ESSOR HDR (High Data Rate Base Waveform).

Zakończony został istotny etap prac nad stworzeniem wspólnego europejskiego standardu, pozwalającego na transmisję danych o wysokiej przepływności. Dzięki implementacji ESSOR HDR do radiostacji różnych narodowych producentów, uzyskają one zdolność komunikacji w działaniach koalicyjnych.

Zakończenie obecnego etapu rozwoju waveformu oznacza stworzenie zarządzania standardem i przygotowanie dokumentacji do stworzenia umowy standaryzacyjnej (STANAG) w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. ESSOR HDR jest wspierany przez pięć państw NATO: Francję, Hiszpanię, Niemcy, Polskę i Włochy (w spółkę a4ESSOR zaangażowana jest także firma z Finlandii) oraz wiodące przedsiębiorstwa z każdego z tych krajów (w Polsce to spółka RADMOR, wchodząca w skład GRUPY WB).

Europejski bazowy waveform ESSOR HDR powstał w ramach umowy ESSOR OC1 (European Secure SOftware defined Radio – Operational Capability 1) podpisanej z Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement).

Udane próby akceptacyjne ESSOR HDR przeprowadzono w laboratoriach spółki Leonardo w Pizie w listopadzie 2020 roku. Potwierdziły jakość trwających dwa i pół roku prac rozwojowych, w których brały udział wszystkie przedsiębiorstwa realizujące program ESSOR. Wcześniej w Finlandii wykonano testy polowe, które pokazały interoperacyjność waveformu. Przy jego wykorzystaniu komunikowały się radiostacje różnych europejskich producentów.

W ramach kolejnego etapu projektu udziałowcy a4ESSOR będą implementowali bazowy waveform na swoich radiostacjach definiowanych programowo (SDR, Software Defined Radio). W Polsce ESSOR HDR będzie zastosowany w radiostacji przewoźnej Guarana, rozwijanej przez spółkę RADMOR.

Projekt ESSOR OC1 zakończą ostateczne próby interoperacyjności przeprowadzane między narodowymi urządzeniami partnerów. Po ich zakończeniu, mają zostać opublikowane waveformy docelowe ESSOR. Będą ulepszone i oparte o najnowsze, aktualnie dostępne rozwiązania. Obecnie tworzone są dodatkowe funkcjonalności, jak praca w ciszy radiowej, praca kohabitacyjna (współpraca w otoczeniu innych sieci) i funkcjonalność Push-To-Talk (czyli Voice-over-IP). Docelowe waveformy będą gotowe do użycia w działaniach przez siły zbrojne państw realizujących program ESSOR.

Formalne zatwierdzenie waveformu bazowego to istotne osiągnięcie projektu ESSOR OC1. Nie tylko ponownie potwierdza dojrzałość rozwiązań ESSOR, ale także pokazuje, że współpraca między różnymi państwami i przedsiębiorstwami jest kluczowym elementem zwiększania efektywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego na globalnym rynku radiokomunikacji wojskowej.

a4ESSOR to spółka joint venture zawiązana przez fińskie firmę Bittium, hiszpańską Indra, włoską Leonardo, polską RADMOR, niemiecką Rohde & Schwarz i francuską Thales. Jest odpowiedzialna za zarządzanie działaniami strony przemysłowej i koordynację pracy partnerów w ramach programu ESSOR.

Program ESSOR rozpoczęto w 2009 roku pod egidą Europejskiej Agencji Obrony EDA (European Defence Agency). Jego celem jest opracowanie architektury radiowej definiowanej programowo i nowego waveformu do działań koalicyjnych w celu ułatwienia interoperacyjności między europejskimi siłami zbrojnymi.

Zobacz również