Start kolejnego etapu programu ESSOR

Start kolejnego etapu programu ESSOR

Program ESSOR (European Secure Software Defined Radio) będzie rozwijany pod nazwą „Operational Capability 1 (OC1)” – Zdolność Operacyjna 1, w celu poprawienia efektywności działań koalicyjnych.
3 listopada, 2017 – Kontrakt od Organizacji OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matiere d’Armement), został przyznany spółce j.v. a4ESSOR (Sojusz ESSOR), w celu rozpoczęcia nowej fazy programu ESSOR (European Secure Software defined Radio) o nazwie ESSOR „Operational Capability 1 ( OC1)”. Kontrakt został podpisany drugiego listopada w Bonn przez Lino Lagan, prezesa a4ESSOR i Arturo Alfonso-Meirino, dyrektora OCCAR.
Faza ESSOR OC1 ma na celu zwiększenie możliwości operacyjnych waveformu ESSOR High Data Waveform (HDR WF), opracowanego w poprzedniej fazie programu ESSOR, w celu sprostania najbardziej wymagającym potrzebom pola walki, dzięki zabezpieczonej, wysokowydajnej, lądowej łączności na szczeblu taktycznym . Faza OC1 będzie również koncentrować się na określeniu podstawowych reguł zarządzania cyklem życia waveformu HDR w trakcie jego użytkowania.
„ESSOR OC1 to kluczowy krok w kierunku budowania europejskiej zdolności współdziałania w zakresie lądowych działań obronnych. Są tu zaangażowane główne europejskie firmy działające w sektorze łączności obronnej, które łączą swoją wiedzę i najnowszą technologię w celu wytworzenia wspólnego produktu i zrealizowania wspólnego celu”- powiedział Lino Lagan, prezes a4ESSOR.
Czas trwania fazy OC1, o wartości około 50 milionów euro, wynosi 45 miesięcy.
Mandat do kontynuacji programu, oraz ustanowienie OCCAR jako instytucji zamawiającej, pochodzi od pięciu państw uczestniczących: Finlandii, Francji, Włoch, Polski i Hiszpanii. Prace nad fazą OC1 będą prowadzone we współpracy między członkami konsorcjum przemysłowego a4ESSOR: Bittium, Indra, Leonardo, Radmor i Thales.
Od 2009 r., w programie ESSOR, rozwijana jest technologia europejskiego radia definiowanego programowo, w celu wykorzystania go w operacyjnych scenariuszach koalicyjnych. Poprzednia faza programu ESSOR dowiodła już sukcesu strategii wielonarodowego wspólnego rozwoju przemysłowego i wdrażania szerokopasmowego waveformu na wielu platformach radiowych dostarczanych przez członków konsorcjum przemysłowego a4ESSOR. Waveform ESSOR HDR został zaprezentowany w czasie wielu pokazów, w różnych warunkach; a ostatecznie jego możliwości i funkcjonalności zostały z powodzeniem zaprezentowane w warunkach pola walki, potwierdzając, że waveform ESSOR HDR pozwala siłom lądowym z różnych krajów europejskich komunikować się płynnie ze sobą w trakcie wspólnych operacji, umożliwiając łączność za pomocą wspólnego waveformu, niezależnie od wykorzystywanych przez nie platform radiowych.

O programie ESSOR

Celem programu ESSOR jest rozwój europejskiej technologii radia definiowanego programowo aby osiągnąć poprawę możliwości współpracy w operacjach koalicyjnych. Program został uruchomiony w 2009 r. pod patronatem Europejskiej Agencji Obrony (EDA), sponsorowany przez rządy Finlandii, Francji, Włoch, Polski, Hiszpanii i Szwecji. Realizacja programu została przekazana przez organizację Conjointe de Coopération en mati?re d’ARmement (OCCAR) dedykowanej spółce joint venture ?Alliance for ESSOR (a4ESSOR SAS)?, która jest odpowiedzialna za zarządzanie konsorcjum przemysłowym. Członkami konsorcjum są Bittium z Finlandii, Indra z Hiszpanii, Leonardo z Włoch, Radmor z Polski i Thales z Francji. Pierwsza faza programu została pomyślnie zakończona w 2015 r. Oprócz europejskiego waveformu o dużej przepływności danych, w pierwszej fazie programu, stworzono i zatwierdzono definicje dla europejskiej architektury radiostacji definiowanej programowo, które to zostały zaportowane na sześciu różnych platformach europejskich. Możliwości interoperacyjne i funkcjonalności waveformu zostały zademonstrowane na różnych platformach krajowych w roku 2016. Demonstracje te będą kontynuowane w fazie OC1.