RADMOR częścią Konwentu Gospodarczego

RADMOR częścią Konwentu Gospodarczego

RADMOR: Rozpoczął działalność Konwent Gospodarczy przy Rektorze Politechniki Gdańskiej. Ma pełnić rolę platformy współpracy między środowiskiem naukowym i gospodarczym Pomorza. Inicjatywa jest kontynuacją Konwentu Politechniki Gdańskiej, organu doradczego rektora, działającego w latach 2016-2018.

11 września na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Konwentu Gospodarczego. Tworzy go kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji Wybrzeża – w tym spółki RADMOR (wchodzącej w skład GRUPY WB).

Podczas pierwszego posiedzenia wręczone zostały nominacje członkowskie i został wybrany przewodniczący. Nominację na członka Konwentu odebrał Andrzej Synowiecki, prezes spółki RADMOR.

Rozpoczął działalność Konwent Gospodarczy przy Rektorze Politechniki Gdańskiej. Ma pełnić rolę platformy współpracy między środowiskiem naukowym i gospodarczym Pomorza.

Konwent Gospodarczy ma pełnić rolę platformy wymiany informacji, konsultacji oraz wyrażania opinii i stanowisk pomiędzy środowiskiem gospodarczym a naukowym we wszystkich sprawach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju i regionu. Dla zaangażowanych stron istotne są kwestie rynku pracy i perspektywicznych potrzeb pracodawców oraz współpraca ze środowiskiem naukowym.

Ulokowane w Gdyni przedsiębiorstwo GRUPY WB zatrudnia absolwentów różnych wydziałów Politechniki Gdańskiej. Więzi między spółką RADMOR a uczelnią powodują, że Politechnika jest stałym, wieloletnim partnerem w różnych przedsięwzięciach.

Współpraca w ramach Konwentu Gospodarczego to nie tylko budowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa RADMOR wśród młodego pokolenia, które wkrótce zasili trójmiejski rynek pracy. To także bardzo istotne współdziałanie ze środowiskiem naukowców.

Zdjęcia: Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska