Pierwsze Gladiusy dostarczone artylerii

Pierwsze Gladiusy dostarczone artylerii

GRUPA WB zrealizowała dostawy pierwszych elementów wchodzących w skład bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS. Trafiły w ręce żołnierzy 18. Pułku Artylerii z Nowej Dęby.

Artylerzyści z Żelaznej Dywizji odebrali wyrzutnie bezzałogowych statków powietrznych oraz bezzałogowe statki powietrzne GLADIUS w odmianie treningowej (BSP-UT). Umożliwi to rozpoczęcie szkolenia zespołów operatorskich zestawów przed kolejnymi dostawami elementów systemu.

GRUPA WB zrealizowała dostawy pierwszych elementów wchodzących w skład bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS.

Przekazanie pierwszych BSP-UT to efekt umowy na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych (BSPU) GLADIUS, zawartej w maju 2022 roku między Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Agencję Uzbrojenia i WB Electronics S.A. (spółką wiodącą GRUPY WB).

Przedmiotem umowy jest dostawa czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym.

Pakiet szkoleniowy obejmuje, oprócz szkolenia dla personelu, dostawy treningowych bezzałogowych statków powietrznych i symulatory bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS. W skład pakietu logistycznego wchodzą zestawy obsługowe i usługi serwisowe.

Dostawy kolejnych elementów wchodzących w skład bateryjnych modułów GLADIUS mają zostać wykonane w II połowie 2023 roku.

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS przeznaczone będą do precyzyjnego rażenia celów na donośności 100 km oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych FT-5.

Rolę efektorów systemu będą pełniły uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne (BSP-U) GLADIUS, zintegrowane  z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP zintegrowanym systemem zarządzania walką TOPAZ. W skład bateryjnego modułu wejdą: wyrzutnie, wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, wozy obsługi technicznej oraz zapas BSP-U GLADIUS.

Zobacz również