Polska z systemem TOPAZ przyjęta do ASCA

Polska z systemem TOPAZ przyjęta do ASCA

14 marca Polska po spełnieniu wszystkich testów interoperacyjności uzyskała członkostwo w międzynarodowej inicjatywie Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA). Tym samym TOPAZ potwierdził nadany mu przez Wojsko Polskie status narodowego systemu artyleryjskiego dla Wojsk Rakietowych i Artylerii, wpisany w łańcuch sojuszniczego dowodzenia.

Polska została pełnoprawnym członkiem inicjatywy Artillery Systems Cooperation Activities. Decyzja zapadła w wyniku głosowania podczas konferencji ASCA, która odbywała się od 6 do 14 marca w Koblencji. To posumowanie sześcioletnich starań o dołączenie do międzynarodowej społeczności.

W 2023 roku zautomatyzowany system kierowania ogniem TOPAZ z interfejsem ASCA poddano szczegółowym testom interoperacyjności. Zgodnie z metodyką w pierwszej kolejności próby realizowano z systemem państwa wprowadzającego,  którym dla Polski były od 2020 roku Stany Zjednoczone (z systemem Advanced Field Artillery Tactical Data System). Następnie taki sam zakres testów potwierdzono z innym państwem inicjatywy, którym była Kanada (z systemem Fires Automation and Targeted Effects System).

Podsumowaniem były raporty z przeprowadzanych testów i ustalone procedury użytkowania narodowej implementacji interfejsu ASCA. Dokumenty były podstawą do analizy oraz stwierdzenia dwóch podkomitetów (do spraw operacyjnych i technicznych), że Polska wykonała wszystkie kroki i jest gotowa do przyjęcia do społeczności jako pełnoprawnego członka.  Formalnie taki status jednogłośnie nadał komitet sterujący ASCA ostatniego dnia konferencji w Niemczech.

Artillery Systems Cooperation Activities to międzynarodowa inicjatywa, z wiodącym udziałem państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Celem inicjatywy ASCA jest zwiększenie interoperacyjności i umożliwienie bezpośredniego współdziałania zautomatyzowanych systemów kierowania ogniem artylerii różnych państw. Jest to realizowane przez zastosowanie ujednoliconych standardów i jednolitych interfejsów zaimplementowanych w poszczególnych krajowych systemach.

Wejście Polski do grona pełnoprawnych członków inicjatywy ASCA było potwierdzeniem dojrzałości używanego w Siłach Zbrojnych RP zautomatyzowanego systemu kierowania ogniem TOPAZ i sprawdzeniem jego interoperacyjności. Jest kolejnym etapem rozwoju narodowego rozwiązania, zgodnego z potrzebami Wojsk Rakietowych i Artylerii.

TOPAZ z interfejsem ASCA został już wprowadzony do dwóch dywizjonowych modułów ogniowych 155-mm armatohaubic. Pierwszy wykorzystuje w pełni spolonizowane i produkowane w Polsce działa Krab, drugi dostarczone z Korei Południowej K9. Wraz z amerykańskimi wyrzutniami rakiet HIMARS będą brały udział w międzynarodowych ćwiczeniach w Polsce i za granicą (Dynamic Front).

Zobacz również