Radiostacje RADMOR dla Wojska Polskiego

Radiostacje RADMOR dla Wojska Polskiego

Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisała ze spółką RADMOR (wchodzącą w skład GRUPY WB) umowę na dostawy radiostacji definiowalnych programowo i osprzętu towarzyszącego. Zamówienie obejmuje urządzenia przeznaczone do zamontowania na platformach mobilnych.

Umowa dotyczy dostaw kilkuset radiostacji przeznaczonych do nawiązywania łączności radiowej i przesyłania danych na szczeblu taktycznym. Zamówienie obejmuje urządzenia programowalne i niezbędne wyposażenie przeznaczone do montażu na platformach mobilnych.

Zamówione radiostacje będą zgodne z urządzeniami obecnie używanymi w Siłach Zbrojnych RP. Mogą zapewnić łączność dla kołowych transporterów opancerzonych 4×4 używanych przez Wojsko Polskie.

Spółka RADMOR z Gdyni jest najstarszym i największym w Polsce producentem radiostacji taktycznych używanych w Siłach Zbrojnych RP. Uczestniczy w wielu międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych oraz tworzy własne, zaawansowane systemy łączności wojskowej, jak COMP@NGUARANA.

W ciągu trzech dekad przedsiębiorstwo z Gdyni wyprodukowało kilkadziesiąt tysięcy urządzeń łączności radiowej, w większości dostarczonych do Wojska Polskiego: radiostacji osobistych, doręcznych, plecakowych i pojazdowych oraz innego specjalistycznego sprzętu.

Obecne zamówienie jest dowodem zaufania, jakie Siły Zbrojne RP mają w stosunku do kompetencji, jakości, zdolności produkcyjnych oraz terminowości dostaw spółki RADMOR. Zapewnia też pracę kilkuset osobom w krajowym przemyśle obronnym.

Zobacz również