RADMOR zdaje testy interoperacyjności

RADMOR zdaje testy interoperacyjności

RADMOR zdaje testy interoperacyjności: opracowane przez spółkę RADMOR (część GRUPY WB) polskie radiostacje programowalne z zaimplementowanym waveformem o wysokiej przepływności ESSOR HDR przeszły pozytywnie próby interoperacyjności wojskowej łączności taktycznej. To bardzo ważny etap europejskiego programu kooperacyjnego, zarządzanego przez Organizację do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia OCCAR.

RADMOR zdaje testy interoperacyjności
RADMOR zdaje testy interoperacyjności

Zakończone sukcesem testy przełamały paradygmat, w myśl którego radiostacje różnych producentów nie mogły komunikować się głosowo, ani wymieniać danych. Wykazały także, że rozwiązania waveformów opracowane w ramach programu ESSOR (European Secure SOftware defined Radio) pozwolą siłom zbrojnym różnych państw członkowskich na komunikację radiową w działaniach operacyjnych z wykorzystaniem własnych radiostacji.

Testy interoperacyjności przeprowadzono 24 marca 2022 roku w laboratoriach przedsiębiorstwa RADMOR w Gdyni. Wykorzystano w nich radiostacje czterech europejskich producentów sprzętu łączności: fińskiego Bittium Wireless, włoskiego Leonardo, polskiego RADMOR i francuskiego Thales Six Gts France.

Udane próby przeprowadzone w Gdyni były również okazją dla interesariuszy ESSOR do zapoznania się z wynikami programu. Przedstawiciele OCCAR, Komisji Europejskiej i europejskich państw finansujących prace spotkali się na specjalnej demonstracji interoperacyjności i funkcjonalności bazowego waveformu ESSOR HDR (High Data Rate Base Waveform), będącego zwieńczeniem kilkuletniego przedsięwzięcia.

ESSOR to program kooperacyjny zarządzany przez Organizację do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia OCCAR, na rzecz Finlandii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Polski. Celem jest rozwój europejskich zdolności radiostacji definiowanych programowo (SDR) i stworzenie wspólnej bazy przemysłowej takiego sprzętu. Głównym dążeniem jest zwiększenie interoperacyjności działania europejskich sił zbrojnych.

W 2021 roku program ESSOR otrzymał od Komisji Europejskiej bezpośrednią dotację w wysokości 34,6 mln euro na współfinansowanie działań w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP).

W 2023 roku zostaną przeprowadzone dodatkowe testy interoperacyjności, w których do już obecnych radiostacji z Francji, Włoch, Finlandii i Polski dołączą urządzenia niemieckie z waveformem ESSOR HDR.

Zobacz również