Raciąż partnerem w rozwoju systemów bezpieczeństwa drogowego

Raciąż partnerem w rozwoju systemów bezpieczeństwa drogowego

Spółka PolCam Systems, będąca centrum kompetencyjnym GRUPY WB w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, podpisała porozumienie o współpracy z miastem Raciąż w województwie mazowieckim. W ramach umowy na ulicach historycznej miejscowości pojawią się nowatorskie w Polsce systemy monitorowania i zwiększania bezpieczeństwa na drogach.

Stronami podpisanego porozumienia są Mariusz Godlewski, burmistrz Raciąża i Krystian Kaczyński, prezes spółki PolCam Systems (wchodzącej w skład GRUPY WB). Historyczne miasto z zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa drogowego będzie pełniło funkcję partnera programu technologicznego.

„Wprowadzenie do Raciąża urządzeń PolCam Systems pozwoli na skuteczne monitorowanie ruchu drogowego w mieście. Zwiększy bezpieczeństwo na drogach i pozwoli na usprawnienie komunikacji i zarządzania. Jestem przekonany, że współpraca polskiego producenta i władz miejskich przyczyni się do rozwoju i modernizacji historycznej miejscowości”, powiedział prezes PolCam Systems.

SVAN MA1

PolCam Systems współpracując z Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów zainstaluje w Raciążu nowatorskie rozwiązania, jak kamery oparte z wbudowanymi mechanizmami sztucznej inteligencji do odczytywania tablic rejestracyjnych, które mogą być powiązane z automatycznym systemem mandatowania oraz bazami danych dotyczących ubezpieczenia i dopuszczenia do ruchu pojazdów.

W kolejnym kroku planowane jest pozyskanie przez Raciąż najnowocześniejszych rozwiązań dotyczących ważenia pojazdów w ruchu i systemów monitorujących przejazd kolejowy. Planowany jest montaż inteligentnego systemu pomiaru odcinkowego prędkości, również opartego o rozwiązania uczenia maszynowego.

Wprowadzenie na ulice Raciąża najnowszych rozwiązań z branży ruchu drogowego oznacza, że miasto staje się partnerem dla badań i rozwoju futurystycznych technologii dla bezpieczeństwa mieszkańców i zapewnienia płynnego przepływu komunikacyjnego.

Zobacz również