PolCam Back Office

PolCam Back Office

Scentralizowane rozwiązanie do zarządzania setkami systemów SmartEye.

PolCam Back Office – Centralny System Automatycznego Mandatowania

Rozwiązanie PolCam Back Office pozwala zbierać dane z setek systemów SmartEye rozsianych po całym kraju.
PolCam Back Office – Centralny System Automatycznego Mandatowania

Zabezpieczony dostęp przez Internet pozwala dostęp uprawnionych użytkowników do zarządzania urządzeniami z centralnej lokalizacji.

Oprogramowanie w sposób ciągły monitoruje stan każdego podłączonego urządzenia. Użytkownik może zobaczyć lokalizację każdego urządzenia na mapie i sprawdzić temperaturę pracy urządzenia i temperaturę otoczenia, napięcie robocze, awarię zasilania, wartości kątów, oraz monitorować aktualny stan rejestrowania dowodów urządzenia. W każdej chwili może sprawdzić aktualną sytuację na drodze oglądając obraz z kamery na żywo. Dodatkowo operator może zdalnie modyfikować ustawienia, takie jak liczba zdjęć ograniczenia prędkości na każde naruszenie i nie tylko.

Materiały dowodowe są automatycznie przesyłane do centralnego serwera przez połączenie VPN lub pobierane za pomocą bezpiecznego protokołu komunikacyjnego. Operator może kilkoma kliknięciami aktualizować lub edytować bazę danych poszukiwanych pojazdów (czarną listę) na wszystkich urządzeniach podłączonych do systemu.

Wszystkie dzienniki aktywności użytkowników, urządzeń i incydentów są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych do wglądu w dowolnym czasie.

Przykładowe operacje:

  • Przegląd materiałów dowodowych
  • Przypisywanie wykroczeń
  • Przypisywanie danych właściciela oraz kierowcy pojazdu
  • Drukowanie i wysyłka
  • Zarządzanie urządzeniami
  • Zarządzanie legalizacjami oraz serwisem urządzeń
  • Raporty i statystyki

Oprogramowanie może być dostosowane do wymagań specyficznych dla danego kraju. Przy zastosowaniu SmartEvidence API oraz Protokołu Komunikacji SmartEye system może być połączone z różnymi serwisami zewnętrznymi.