PolCam Back Office

PolCam Back Office

Scentralizowane rozwiązanie do zarządzania setkami systemów SmartEye.

Centralny System Automatycznego Mandatowania PolCam Back Office

Rozwiązanie PolCam Back Office pozwala zbierać dane z setek systemów SmartEye rozsianych po całym kraju.
Centralny System Automatycznego Mandatowania PolCam Back Office

Przepływ pracy systemu umożliwia przypisywanie wielu naruszeń do jednego materiału dowodowego, drukowanie mandatów w dostosowanym do potrzeb formacie, śledzenie i zarządzanie płatnościami przez system online oraz zarządzanie przesłuchaniami.
Oprogramowanie stale monitoruje stan każdego podłączonego urządzenia. Pozwala na zdalną konfigurację każdego urządzenia, łączy się z dziennikiem i ze statystykami zbieranymi przez urządzenie.
Oprogramowanie automatycznie pobiera zarejestrowane wykroczenie i przygotowuje do dalszego procesowania.
Użytkownik oprogramowania może wyświetlić użytkowane urządzenia na mapie i monitorować stan pracy urządzenia takich jak, napięcie zasilania, temperatura, ilość zarejestrowanych wykroczeń czy ilość pojazdów na godzinę.
Materiały dowodowe mogą być automatycznie wysyłane do centralnego magazynu danych lub pobierane na żądanie. Cały ruch odbywa się w zabezpieczonej dedykowanej sieci VPN.
Operator może zdalnie zmieniać ustawienia urządzenia jak limit prędkości, rodzaj rejestrowanego wykroczenia itp. Oprogramowanie pozwala na zdalną aktualizacje bazy poszukiwanych pojazdów we wszystkich podłączonych do systemu urządzeniach.

Użytkownik może sprawdzić aktualną sytuację na drodze przez zdalny podgląd obrazu z kamery urządzenia w dowolnym momencie. Oprogramowanie posiada rozbudowany system użytkowników i grup oraz rejestruje pełną aktywność w systemie w zabezpieczonej bazie danych.

System zbudowany jest modułowo, główne elementy systemu to:

  • Przegląd materiałów dowodowych,
  • Przypisywanie wykroczeń,
  • Przypisywanie danych właściciela oraz kierowcy pojazdu,
  • Drukowanie i wysyłka,
  • Przesłuchania,
  • Zarządzanie urządzeniami,
  • Zarządzanie legalizacjami oraz serwisem urządzeń,
  • Raporty i statystyki,
  • Ustawienia.

Oprogramowanie jest wysoce konfigurowalne i może być dostosowane do szczegółowych wymagań danego kraju. Przy zastosowaniu SmartEvidence API oraz Protokołu Komunikacji SmartEye system może być połączone z każdym bankiem na terenie każdego kraju.