TOPAZ dla sojusznika z NATO

TOPAZ dla sojusznika z NATO

TOPAZ dla sojusznika z NATO. Zintegrowany system zarządzania walką TOPAZ został wybrany przez siły zbrojne sprzymierzonego z Polską państwa NATO. Opracowany przez polskich inżynierów z GRUPY WB modułowy zestaw aplikacji klasy C4I trafi do sił zbrojnych Bułgarii. TOPAZ powstał w celu zapewnienia dowódcom na każdym szczeblu świadomości sytuacyjnej i pełnej kontroli nad sytuacją na polu walki.

WB Electronics, spółka wiodąca GRUPY WB, podpisała umowę na dostarczenie zintegrowanego systemu zarządzania walką TOPAZ do sojuszniczego państwa bałkańskiego. Dostawa polskiego rozwiązania klasy BMS (Battlefield Management System) ma zostać zrealizowana w ciągu kilku miesięcy. Zapoczątkuje to obecność systemu TOPAZ w bułgarskich wojskach lądowych.

Siły zbrojne Bułgarii zainteresowane były modułami opracowanymi dla pododdziałów artylerii, na wzór wdrażania systemu do rodzimych Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz innych zagranicznych użytkowników. TOPAZ ma m.in. wspomagać wymianę danych uzyskanych z radiolokacyjnych zestawów rozpoznania artyleryjskiego ARTHUR (ARTillery HUnting Radar).

TOPAZ dla sojusznika z NATO.

TOPAZ służy nie tylko do kierowania ogniem, ale także do wsparcia działań taktycznych na polu walki. Może zostać zintegrowany z nowymi typami środków rozpoznania i rażenia, w tym z systemami bezzałogowymi tak rozpoznawczymi, jak i uderzeniowymi.

Doświadczenia z eksploatacji zintegrowanego systemu zarządzania walką TOPAZ – także w warunkach bojowych – doprowadziły do jego rozbudowy o funkcjonalności związane z dowodzeniem, zabezpieczeniem logistycznym, kierowaniem uderzeniami amunicji krążącej oraz rozpoznaniem radarowym, optoelektronicznym i akustycznym.

Jedną z podstawowych cech systemu TOPAZ jest modułowość i skalowalność. Opracowane całkowicie w Polsce rozwiązanie może zostać skonfigurowane do zarządzania polem walki na różnych szczeblach taktycznych. Katalog pakietów integracji obejmuje wszystkie wyroby GRUPY WB i kluczowe sensory światowych producentów, jak na przykład nawigacje inercyjne, radary pola walki, środki rozpoznania optoelektronicznego.

Moduły systemu TOPAZ umożliwiają wykorzystanie różnorodnych środków łączności radiowej i satelitarnej, a także przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej do wsparcia planowania na wyższych szczeblach dowodzenia.

Zobacz również