Tysięczny FlyEye wyprodukowany

Tysięczny FlyEye wyprodukowany

W zakładach GRUPY WB wyprodukowano tysięczny bezzałogowiec rozpoznawczy FlyEye. To najbardziej zaawansowany na świecie system w swojej klasie, w całości skonstruowany i wytwarzany w Polsce. FlyEye został sprawdzony bojowo w najtrudniejszych warunkach – konfliktu o wysokiej intensywności. GRUPA WB jest światowym liderem w rozwoju i produkcji systemów bezzałogowych.

W połowie marca linię produkcyjną opuścił tysięczny bezzałogowiec FlyEye w odmianie 3.x. Ogromna liczba systemów dostarczonych w krótkim czasie, to potwierdzenie szybkiej rozbudowy potencjału wytwórczego GRUPY WB. Buduje również zaufanie do producenta, jako podmiotu zdolnego terminowo realizować nawet bardzo duże zamówienia na systemy bezzałogowe.

FlyEye został opracowany przez inżynierów gliwickiej spółki Flytronic, wchodzącej w skład GRUPY WB. To najbardziej zaawansowany na świecie bezzałogowy system rozpoznawczy w swojej klasie. FlyEye może działać w najtrudniejszych warunkach w dzień i w nocy, nawet przy całkowitym zakłócaniu łączności lub systemów nawigacji satelitarnej.

FlyEye został skonstruowany przez polskich inżynierów i jest produkowany w polskich zakładach. System potwierdził swoje charakterystyki i został sprawdzony bojowo podczas konfliktu o wysokiej intensywności. FlyEye charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem przeżywalności i ukończonych z powodzeniem misji ze wszystkich bezzałogowców używanych podczas działań od 2015 roku.

FlyEye jest systemem, do którego pełne prawa należą do GRUPY WB. Dzięki temu może być produkowany i eksportowany w dowolnej liczbie, a także bez ograniczeń usprawniany i modyfikowany. Systemy bezzałogowe FlyEye są używane przez Wojsko Polskie i Straż Graniczną oraz siły zbrojne i służby innych państw.

FlyEye to zasilany elektrycznie, niewielki i trudny do zauważenia motoszybowiec o wysokiej długotrwałości lotu. Może służyć do obserwacji pola walki, kierowania artylerią, retransmisji, patrolowania granic lub monitoringu infrastruktury krytycznej.

Bezzałogowiec napędzany jest cichym silnikiem elektrycznym, ale przez większość czasu szybuje. To niemal do zera sprowadza jego sygnaturę akustyczną. Składane śmigła powodują, że charakteryzuje się niskim poziomem odbicia radarowego.

FlyEye wyróżnia niemal pionowy start z ręki. Bezzałogowiec nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń wspomagających start ani lądowanie. Charakteryzuje się bardzo niskim obciążeniem logistycznym. Cały system może być transportowany w zaledwie dwóch plecakach. Może wylądować w przygodnym terenie, nawet na ograniczonej przestrzeni.

FlyEye przenosi moduł zadaniowy, w najbardziej popularnej odmianie wyposażony w głowicę optoelektroniczną. Zastosowanie kamery dziennej i termowizyjnej umożliwia wykrycie i identyfikację celu oraz przekazywanie precyzyjnych danych o jego położeniu do stanowiska operatora lub systemu zarządzania polem walki TOPAZ.

System może być wyposażony w transponder lub moduł sztucznej inteligencji EYEQ Air, umożliwiający analizę obrazu na pokładzie. Pozwala to wykonywać misje w środowisku, na które oddziałują środki walki radioelektronicznej. FlyEye może być użyty jako powietrzny retranslator z radiostacją PERAD. Tworzy wówczas system komunikacji SILENT NETWORK.

Zobacz również