Umowa na TOPAZ+

Umowa na TOPAZ+

22 listopada GRUPA WB podpisała umowę ramową obejmującą modyfikację systemu TOPAZ do standardu TOPAZ+. Kontrakt zawarty został pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a WB Electronics S.A.

Umowa obejmuje opracowanie oprogramowania pozwalającego na modyfikację Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem TOPAZ do standardu Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania środkami rażenia w ramach połączonego wsparcia ogniowego TOPAZ+ wraz z implementacją interfejsu ASCA (Artillery Systems Cooperation Activities).

Wojsko Polskie otrzyma spójny, komplementarny system umożliwiający realizację rażenia ogniowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez różne środki ogniowe, będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pozwoli to również na uzyskanie zdolności do zautomatyzowanego dowodzenia, kierowania środkami rażenia w ramach połączonego wsparcia ogniowego na wszystkich szczeblach dowodzenia oraz uzyskanie interoperacyjności w układzie sojuszniczym i narodowym poprzez implementację interfejsu ASCA.

TOPAZ to polski zintegrowany system zarządzania walką opracowany przez WB Electronics S.A. (spółkę wiodącą GRUPY WB).

System może być skonfigurowany do zarządzania polem walki na różnych szczeblach taktycznych. Wykorzystuje różnorodne środki łączności radiowej oraz przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej. Może integrować różnego rodzaju sensory, takie jak systemy nawigacji inercyjnej, radary pola walki, czy środki rozpoznania optoelektronicznego. Wykorzystanie systemu TOPAZ przekłada się m.in. na skrócenie czasu reakcji ogniowej, automatyzację określenia nastaw do prowadzenia ognia, zautomatyzowany obieg informacji rozpoznawczych i zapewnienie świadomości sytuacyjnej na polu walki.

22 listopada GRUPA WB podpisała umowę ramową obejmującą modyfikację systemu TOPAZ do standardu TOPAZ+.

ASCA to międzynarodowa inicjatywa, z wiodącym udziałem państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jej celem jest zwiększenie interoperacyjności i umożliwienie bezpośredniego współdziałania systemów kierowania ogniem artylerii sił zbrojnych z różnych państw uczestniczących w tym programie. Jest to osiągane w wyniku zastosowania ujednoliconych standardów i jednolitego interfejsu w poszczególnych krajowych systemach dowodzenia i kierowania ogniem.

Zobacz również