Zmiany w zarządzie spółki RADMOR

Zmiany w zarządzie spółki RADMOR

Zmiany w zarządzie spółki RADMOR: od końca czerwca ostatnią kadencję na stanowisku prezesa zarządu RADMOR S.A. (przedsiębiorstwa wchodzącego w skład GRUPY WB) zakończy Andrzej Synowiecki. Obejmując funkcję nie spodziewał się, że będzie jedną z osób, które najdłużej i nieprzerwanie kierowały zakładem przemysłu obronnego w Polsce. Z chwilą odejścia na emeryturę będzie to ponad 27 lat. Od 1 lipca 2023 roku zarządzanie spółką RADMOR przejmie młodsze pokolenie menedżerów.

Andrzej Synowiecki został prezesem w marcu 1996 roku. Ówczesny RADMOR był świeżo skomercjalizowanym przedsiębiorstwem państwowym, czyli spółką ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa.

Dawny monopolista cierpiał na przerost zatrudnienia – w zakładzie pracowało 1,3 tysiąca osób, dysponował przestarzałymi technologami i reprezentował bardzo zróżnicowany poziom kadr. Wysokie zadłużenie i spadająca sprzedaż otwierała przed firmą widmo ścieżki upadłościowej, czyli losu wszystkich polskich przedsiębiorstw państwowych zajmujących się elektroniką za czasów PRL.

W krótkim czasie opracowano w spółce RADMOR nową strategię – przedsiębiorstwo miało oprzeć się o rozwój radiokomunikacji wojskowej. W tym samym czasie zakończono opracowanie i wdrożono do produkcji pierwszą wersję doręcznej radiostacji 3501. Sukcesem zakończył się też udział w postępowaniu na taktyczne radiostacje pola walki.

Partnerem gdyńskiej spółki w tym przedsięwzięciu była francuska firma Thomson-CSF (obecnie Thales). Andrzej Synowiecki prowadził i nadzorował proces przetargowy w latach 1994-1996, jeszcze jako członek zarządu oraz dyrektor ds. rozwoju i restrukturyzacji.

W tym samym okresie wdrożono program restrukturyzacji, polegający na procesie oddłużenia, cięcia zbędnych kosztów, unowocześnieniu technologii produkcyjnych, zmianach organizacyjnych i redukcji zatrudnienia. W kolejnych latach utworzono także dział eksportu. RADMOR dostarczył radiostacje własnej konstrukcji siłom zbrojnym z ponad trzydziestu państw świata.

Zmiany w zarządzie spółki RADMOR:

Wzrost sprzedaży sprzętu łączności pozwolił przeznaczyć zyski na gruntowne zmodernizowanie przedsiębiorstwa. RADMOR wyposażono w nowoczesne środki projektowania i produkcji. Wyremontowano też szereg budynków, zapewniając nowoczesny wizerunek firmy. Spółka dołączyła również do europejskich programów rozwoju radiokomunikacji militarnej.

Dzięki dostawom produkowanych przez RADMOR radiostacji, Wojsko Polskie było w stanie całkowicie zastąpić stare urządzenia konstrukcji radzieckiej przez nowoczesne, cyfrowe radiostacje. Dzięki temu osiągnęło wymagane przez Sojusz Północnoatlantycki standardy komunikacji radiowej.

Nadzór państwowy realizowany przez różne ministerstwa nie gwarantował jednak dalszego rozwoju spółki. Potrzebowała kapitału lub inwestora strategicznego. W 2010 roku rozpoczęto prace zmierzające do wprowadzenia spółki na giełdę. Znaleziono jednak polskiego inwestora strategicznego w postaci WB Electronics S.A. Oprócz kapitału wiodąca spółka GRUPY WB proponowała także wsparcie techniczne i marketingowe.

Wraz z przejęciem kontroli nad firmą przez WB Electronics dla Andrzeja Synowieckiego zakończył się piętnastoletni okres pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Skarbu Państwa, a rozpoczęła dwunastolatka, w której sprawował tę funkcję w prywatnym podmiocie.

Kolejne lata to dalszy rozwoju spółki pod skrzydłami GRUPY WB. Duży nacisk położono na opracowanie nowych rozwiązań. Aby sprostać wyzwaniom XXI wieku, powstał zespół 150 najwyższej klasy specjalistów – inżynierów zajmujących się radiokomunikacją militarną, informatyką i kryptografią.

RADMOR stał się marką o znaczeniu europejskim, która na równi z innymi współtworzy światowe standardy łączności wojskowej. W kolejnych latach powstał szereg zaawansowanych produktów, a kolejne są nieustannie rozwijane i doskonalone.

W międzyczasie dobudowano kilka pięter w reprezentacyjnym budynku dla samych tylko programistów. Jednocześnie na terenie spółki RADMOR powstał pawilon wystawienniczy GRUPY WB. Powodem do dumy jest także gruntownie zmodernizowane laboratorium badawcze spółki. Dokończono też program restrukturyzacji, przekształcając dwa zakłady produkcyjne w samodzielne spółki-córki.

Andrzej Synowiecki przez wiele lat działał szerzej w branży obronnej. Brał aktywny udział w Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego, osiem lat pracował w Komitecie Sterującym do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Był członkiem rad nadzorczych kilku podmiotów. Na prośbę władz Politechniki Gdańskiej przez wiele lat brał czynny udział w pracach Konwentu PG, a od 2020 roku jest członkiem Rady Uczelni.

Andrzej Synowiecki za swoją działalność zawodową i społeczną został odznaczony złotym i srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, medalem „Niepokorni na Politechnice Gdańskiej 1945-1989” oraz medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za wybitne zasługi dla Gdyni.

1 lipca 2023 roku zarządzanie spółką RADMOR przejmie młodsze pokolenie menedżerów. To dobry czas dla przedsiębiorstwa. W fazę badań kwalifikacyjnych wchodzą nowoczesne produkty o olbrzymim potencjale rynkowym, a odmłodzona kadra reprezentuje wysoki poziom wiedzy i zaangażowania.

Zobacz również