Kodeksy etyki

Kodeks Etyki Grupy WB

Kodeks Etyki dla Dostawców Grupy WB

Zgłaszanie nieprawidłowości jest możliwe poprzez:
1. korespondencję zaadresowaną do Komisji Etyki na adres siedziby danej spółki z Grupy WB;
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Komisji Etyki danej spółki z Grupy WB:
a) WB Electronics S.A.: komisjaetyki@wb.com.pl

b) WB Centrum Kompozytów Sp. z o.o.: wbck-komisjaetyki@wbgroup.com

c) Flytronic S.A.: komisjaetyki@flytronic.pl

3. formularz zgłoszeniowy

Procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości:

« Powrót